Provedení auditu pohledávek a závazků ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Provedení auditu pohledávek a závazků ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Jenknerová, Hana
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:25Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:25Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39991
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku auditu pohledávek a závazků. V teoretické části je vymezena účetní závěrka, povinnost jejího ověřování auditorem, významu a pod-statě auditu samotného. Je popsána právní úprava auditu v České republice, a samostatné kapitoly jsou věnovány Mezinárodním auditorským standardům a postupu při provádění auditu. V praktické části je krátce uvedena společnost, na které jsou provedeny auditorské testy pohledávek a závazků, se zaměřením na testy věcné správnosti. Testování pohledávek je zaměřeno na ověření jejich existence, správnost ocenění a zaúčtování do správného období. Závazky jsou otestovány na jejich úplnost, zaúčtování do správného období a jejich správnou klasifikaci jako krátkodobé či dlouhodobé.
dc.format 105 s. (151 070 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject audit cs
dc.subject povinnost auditu v České republice cs
dc.subject mezinárodní auditorské standardy cs
dc.subject postup provedení auditu cs
dc.subject audit pohledávek a závazků cs
dc.subject testy věcné správnosti cs
dc.subject financial statements en
dc.subject audit en
dc.subject obligation of the audit in the Czech Republic en
dc.subject International Standards on Auditing en
dc.subject process of the auditing en
dc.subject the audit of receivables and payables en
dc.subject the substantive tests en
dc.title Provedení auditu pohledávek a závazků ve vybrané společnosti
dc.title.alternative The Performing of the Audit of Receivables and Payables at the selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Uher, Vítězslav
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issues of the audit of receivables and payables. In the theoretical part there are specified a financial statements, the obligation of its verification by an auditor, the significance and the substance of an audit itself. Also there is described a regulation of audit in the Czech Republic. Individual chapters are dedicated to the International Standards on Auditing and a process of auditing. In the practical part there is shortly stated a company, in which the audit tests of receivables and payables are carried out, focused on the substantive tests. Testing of receivables is concentrated on the verification of their existence, the correctness of evaluation and the accounting for the right period. Payables are tested about their completeness, the accounting for the right period and their correct classification as short-term or long-term.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 45460
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
jenknerová_2017_dp.pdf 3.965Mb PDF View/Open None
jenknerová_2017_op.pdf 68.72Kb PDF View/Open None
jenknerová_2017_vp.docx 23.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account