Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Leoni Autokabel Slowakia s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Leoni Autokabel Slowakia s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Šiko, Peter
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:12:37Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4003
dc.description.abstract Táto diplomová práca je vypracovaná pre spoločnosť Leoni Autokabel Slowakia. Jej cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti firmy využitím nástrojov marketingového mixu, a tým upevnenie partnerstva so zákazníkom BMW. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu firmy. Predovšetkým som sa zameral na dôkladnú analýzu SWOT, PEST a Porterov model piatich konkurenčných síl. Na základe analýzy som vypracoval projekt, ktorý pomôže zvýšit konkurencieschopnosť firmy na trhu. Návrhy som v projekte sformuloval tak, aby pre firmu priniesli čo najväčší efekt za využitia vyčíslených nákladov. cs
dc.format 80 s., 6.obr. příloh cs
dc.format.extent 1054214 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject miesto cs
dc.subject konkurencieschopnosť cs
dc.subject automobilový priemysel cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject place en
dc.subject competitiveness en
dc.subject automobile industry en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Leoni Autokabel Slowakia s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative A project of competitiveness increase of Leoni Autocabel Slovakia s.r.o. company by using marketing mix instruments. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Turza, Peter
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The diploma work is created for Leoni Autocabel Slovakia company. The reason is to in-crease competitiveness of Leoni by using marketing mix instruments and to get a better cooperation with a BMW's customers. Part of the diploma work is an analysa of the actual state of the company. First of all I focused for an through analysa of SWOT, PEST and a Porter's model of five competitive powers. On the basis of the analysa I developed pro-ject which helps to increase competitiveness company on the market. All proposals in pro-ject I formulated to bring the biggest effect for company by using stated expenses. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6757
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šiko_2007_dp.pdfBlocked 1.005Mb PDF View/Open
šiko_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
šiko_2007_op.pdf 233.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account