Strategie rozvoje mikroregionu Východní Slovácko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Východní Slovácko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René cs
dc.contributor.author Bublíková, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:14:52Z
dc.date.available 2010-07-15T12:14:52Z
dc.date.issued 2007-01-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4013
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce s názvem "Strategie rozvoje mikroregionu Východní Slovácko" je zpracování strategického dokumentu tohoto regionu. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy. Praktická část obsahuje základní charakteristiku mikroregionu včetně rozboru jednotlivých složek, dále je zpracována SWOT analýza pro možnost navržení strategií rozvoje. V závěru této práce jsou uvedeny možnosti a rizika financování projektů. Hlavním cílem této práce je zhodnotit územní a ekonomický rozvoj mikroregionu, zpracovat SWOT analýzu a navrhnout strategii rozvoje. cs
dc.format 104 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1237386 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject financování cs
dc.subject strategic plan en
dc.subject microregion en
dc.subject development en
dc.subject analyse SWOT en
dc.subject financing en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Východní Slovácko cs
dc.title.alternative The strategy of development of microregion East Slovacko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gazdík, Petr cs
dc.date.accepted 2007-01-31 cs
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor work with the title "The strategy of development of microregion East Slovacko" is processing of strategic plan of this microregion. In the theoretic part are explained basic concepts. The practical part contains the basic characterization of the microregion inclusive of the analysis of individual components, then there is processet analyse SWOT for possibility of suggesting of strategies of development. At the end of this work, possibilities and risks of the financing of projects are adduced. The main aim of this work is to: valorize territorial and economical development of mikroregion East Slovacko, process analyse SWOT and suggest the strategy of development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4595
dc.date.assigned 2006-10-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bublíková_2007_bp.pdfBlocked 1.180Mb PDF View/Open
bublíková_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
bublíková_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account