Projekt zvýšení produktivity uplatněním metod průmyslového inženýrství ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení produktivity uplatněním metod průmyslového inženýrství ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Bartošík, Jan
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:55Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:55Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40228
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na zvýšení produktivity ve vybrané firmě. Jejím obsahem je literární rešerše v oblasti průmyslového inženýrství a produktivity, dále analýza současného stavu podniku a projekt zlepšení. Zvolený problém je nejprve obecně analyzován po-mocí nástrojů na zlepšování procesů, jako jsou Paretův graf, diagram příčin a následků, a hodnocení současné produktivity prostřednictvím sběru dat. Uplatněním těchto nástrojů je vybrána výrobní operace CNC obrábění pro detailnější analýzu. Podstatou řešení je studium metod a měření práce pomocí přímého měření a systému předem stanovených časů. Nástroje chronometráž a Basic MOST jsou použity na konkrétní výrobkovou skupinu, která je nejvhodnější z hlediska nutnosti a potenciálu zlepšení. Navržené řešení umožňuje zvýšit množství výstupu konkrétního výrobku o 60 % při zachování vstupů. Problém je řešen eliminací zjištěného plýtvání a snížením prostojů obráběcího stroje o 30 %. Výsledky této práce umožňují zvýšit výkonovou normu a dosáhnout vyšší produktivity práce i totální produktivity. Provedené analýzy a zjištění přinesly podniku podněty ke zlepšování a dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti.
dc.format 90
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject zlepšování procesů cs
dc.subject studium metod cs
dc.subject měření práce cs
dc.subject chronometráž cs
dc.subject Basic MOST cs
dc.subject industrial engineering en
dc.subject productivity en
dc.subject process improving en
dc.subject method study en
dc.subject work study en
dc.subject direct measuring en
dc.subject Basic MOST en
dc.title Projekt zvýšení produktivity uplatněním metod průmyslového inženýrství ve vybrané firmě
dc.title.alternative Project for Increasing Productivity through Application of Industrial Engineering Methods in a Chosen Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated This work is focused on increasing of productivity in the chosen company. It con-tains literature research concerning industrial engineering topics and productivity, then anal-ysis of actual stand of the company and project of improvement. The chosen issue was firstly generally solved through application of tools, which were Pareto graph, Cause and effect diagram and evaluation of the current productivity through data collection. Through appli-cation of these tools there is chosen a production step CNC machining for a deeper analysis The base of this work is in using of method study and work measurements - direct measuring and predetermined motion time system. The direct time measuring and Basic MOST was applied on particular group of products, which are selected as the most suitable from urgency and potentiality point of view. Suggested solution allows increasing of particular product outputs by 60 % by having the same inputs. The problem is solved by elimination of discov-ered wasting and by decreasing of machine down-time by 30%. Results of this work allow to increase the performance standard and achieve higher productivity and total productivity as well. Performed analysis and findings brought impulses to the company to become more effective and increasing its competitiveness.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 45773
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
bartošík_2017_dp.pdf 6.457Mb PDF View/Open None
bartošík_2017_op.pdf 51.05Kb PDF View/Open None
bartošík_2017_vp.docx 24.48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account