Projekt zefektivnění skladovacích a logistických kapacit při zavedení nového produktu ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění skladovacích a logistických kapacit při zavedení nového produktu ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobák, Roman
dc.contributor.author Večeřa, Josef
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:56Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:56Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40239
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem využívání skladovacích a logistických kapacit ve zvolené společnosti při zavedení nového druhu produktu do výroby. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části nalezneme rešerše dostupných literárních zdrojů k dané problematice. Konkrétně se jedná o teoretický popis skladování zásob, základní logistické operace související s daným tématem a teoretická koncepce pou-žitých analytických metod. Praktická část diplomové práce obsahuje charakteristiku společ-nosti, popis výrobní činnosti. Dále pak popis konkrétního problému, který bude řešit pro-jekt. Následuje analýza dostupných dat a jejich vyhodnocení pomocí konkrétních metod. Další částí je analýza projektových rizik a také zhodnocení nákladů na projekt. V závěru naleznete souhrn celé diplomové práce a závěrečná doporučení.
dc.format 109 s. (146 527)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject skladování cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject CPM metoda cs
dc.subject modely hromadné obsluhy cs
dc.subject Logistics en
dc.subject Storage en
dc.subject Supply en
dc.subject ABC analysis en
dc.subject Project en
dc.subject CPM method en
dc.subject Waiting lines en
dc.title Projekt zefektivnění skladovacích a logistických kapacit při zavedení nového produktu ve vybrané společnosti
dc.title.alternative The Project of Efficiency Improvement in Storage and Logistics Capacities with the Introduction of a New Product into the Production in a Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated Content of this thesis is focusing on the project of efficiency improvement in storage and logistics capacities with the introduction of a new product into the production in a selected company. The work is complete from two parts, which first is theoretical and second is practical. In theoretical part we find summarization of available literary sources which are associated with the topic of this thesis. Concretely it is about description of holding stor-age, basic logistic operation which are connected with the topic. And at least we find theo-retical concept of analytical methods. Practical part of this thesis contain characteristic of selected company and description of production process. Next part is about description of specific problem, which is solved by the thesis project. Practical part also contains data analysis and their evaluation with using specific methods. Other part is risk and cost analy-sis. Last past contains the conclusion with recommendations for the company.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 45787
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-12


Files in this item

Files Size Format View Description
večeřa_2017_dp.pdf 5.770Mb PDF View/Open None
večeřa_2017_op.pdf 520.5Kb PDF View/Open None
večeřa_2017_vp.docx 24.03Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account