Projekt strategie rozvoje mikroregionu Vsetínsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje mikroregionu Vsetínsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Šmeidlerová, Ludmila
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:20:59Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:29Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4024
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá strategií rozvoje mikroregionu Vsetínsko v souladu se záměry regionální politiky a regionálního rozvoje. Skládá se ze tří částí. V první teoretické části se zabývá pojmy teorie regionu, regionální politiky, regionálního marketingu a strategického řízení. V praktické části je provedena analýzy současného stavu mikroregionu Vsetínsko. Shrnutí je provedeno ve SWOT analýze. V projektové části je definována strategie rozvoje řešeného území a jsou navrženy projekty pro rozvoj tohoto území. Cílem práce je vytvářet lepší podmínky pro život obyvatel mikroregionu. Práce je zaměře-na na další rozvoj tohoto území zejména v oblasti cestovního ruchu. cs
dc.format 91 s., 14 s. příloh. cs
dc.format.extent 1078609 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017
dc.subject Region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject analýza současného stavu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject projekty cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Region en
dc.subject regional politics en
dc.subject regional marketing en
dc.subject analysis of current situation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy en
dc.subject projects en
dc.subject travel business en
dc.title Projekt strategie rozvoje mikroregionu Vsetínsko cs
dc.title.alternative Project of strategy of the development of microregion Vsetinsko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated This Master thesis drala with the development strategy of the "Vsetínsko" microregion in accordance with the regional politics and the regional development plan. It consists three parts. The first, theoretical part explans the term such as the Tudory of region, regional politics, regional marketing and strategy management. The practical part analyse the kurent state of the microregion "Vsetínsko". The summary is presented in a SWOT analysis. In the project part is focuses of the strategy of the development plan of this area. At last are plan projects connected to the development of the region. The objectives of the thesis are to create Berger conditions for the microregion's inha-bitans. The thesis focuses on further development of this area, mainly on the development of travel business. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6418
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šmeidlerová_2007_dp.pdfBlocked 1.028Mb PDF View/Open
šmeidlerová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
šmeidlerová_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account