Analýza faktorů nákupního chování spotřebitelů na internetu v závislosti na věkové kategorii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza faktorů nákupního chování spotřebitelů na internetu v závislosti na věkové kategorii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Matušincová, Jana
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:08Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:08Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40338
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu faktorů chování spotřebitelů u vybraných věkových skupin. Cílem bylo zjistit, co nejvíce ovlivňuje zákazníky při nakupování na internetu. Zvolený problém byl řešen pomocí kvantitativního šetření a bylo provedeno vyhodnocení na základě dotazníku. Bakalářská práce byla rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá hlavními faktory ovlivňující chování spotřebitele, nákupním chováním a nákupním rozhodovacím procesem. V praktické části byly vyhodnoceny údaje, zjištěné z dotazníkového šetření. Na základě zjištěných skutečností bylo možné podat a definovat návrhy a doporučení na zlepšení internetových obchodů. Doporučení vede k zlepšení internetových služeb a jednání internetových obchodů s cílem získání většího počtu zákazníků.
dc.format 64 s. (85 624 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject internetový obchod cs
dc.subject internet cs
dc.subject kupní role cs
dc.subject consumer behavior en
dc.subject consumer en
dc.subject internet retailer en
dc.subject internet en
dc.subject purchasing roles en
dc.title Analýza faktorů nákupního chování spotřebitelů na internetu v závislosti na věkové kategorii
dc.title.alternative Analysis of Factors Influencing Consumers Buying Behavior on the Internet, Depending on the Age Group
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durďáková, Jana
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused to analyze the factors affecting consumer bahavior of selected age groups. The goal was to find out what has the greatest impact on costumers when shopping on the Internet. The solution to the chosen problem was aided by quantitative enquiry and based on the evaluation of questionaires. The bachelor assesment has been divided into two parts. The theoretical part is aimed at the main factors influencing the behaviour of the consumer, by shopping habbits and by shopping decision-making proccesss. The practical part consist of the evaluation of the data from questionaire. On the basis of the emergent facts is possible to raise and define propositions for the improvement of online retailer. The advice leads to the improvement of the internet services and strategies acting of internet retailer aimed at the expansion of their costumer base.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 45947
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
matušincová_2017_dp.pdf 3.214Mb PDF View/Open None
matušincová_2017_op.docx 27.76Kb Unknown View/Open None
matušincová_2017_vp.docx 22.34Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account