Analýza konkurenceschopnosti pivovaru Zlínský Švec

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti pivovaru Zlínský Švec

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Sládek, Martin
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:10Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:10Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40358
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti minipivovaru Malenovice - Zlínský Švec. Cílem bakalářské práce je na základě provedených analýz navrhnout doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti pivovaru a podrobit tato doporučení rizikové, nákladové a časové analýze. V teoretické části práce je charakterizován pojem konkurenceschopnost a vysvětleny analýzy, které jsou použity v praktické části. V praktické části je představen pivovar Zlínský Švec a jeho konkurenti, jsou provedeny analýzy SWOT, PEST a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Závěrečná část bakalářské práce obsahuje doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti minipivovaru.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject minipivovary cs
dc.subject analýza konkurenceschopnosti cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject microbreweries en
dc.subject analysis of competitiveness en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti pivovaru Zlínský Švec
dc.title.alternative Analysis of the Competitiveness of the Brewery Zlínský Švec
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the analysis of the competitivenes of the microbrewery Malenovice - Zlínský Švec. The aim of this bachelor thesis is to propose recommendations to increase the competitiveness of the brewery on the basis of performed analyzes and subject these recommendations to risk, cost and time analysis. The theoretical part of the thesis describes the concept of competitiveness and explains the analyzes that are used in the practical part. The practical part introduces the Zlínský Švec Brewery and its competitors and SWOT, PEST and Porter's analysis of five competing forces are performed. The final part of the bachelor thesis contains recommendations for increasing the competitiveness of the microbrewery.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 45970
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
sládek_2017_dp.pdf 3.050Mb PDF View/Open None
sládek_2017_op.docx 27.04Kb Unknown View/Open None
sládek_2017_vp.docx 22.58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account