Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti LAZAM CZ s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti LAZAM CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozubíková, Ludmila
dc.contributor.author Vojtková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:13Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:13Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40395
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na analýzu nákladů a kalkulaci zakázek ve společnosti LAZAM CZ s.r.o. Cílem této bakalářské práce je provedení detailnější analýzy nákladů a kalkulace zakázek této společnosti. Teoretická část zahrnuje poznatky z oblasti nákladů, jejich definici, členění a klasifikaci, dále se orientuje i na oblast kalkulací, kalkulačních metod a v neposlední řadě nastiňuje problematiku tvorby cen. V praktické části jsem navázala na poznatky z teoretické oblasti. Současně jsem provedla analýzy nákladů, a to jak celkových, druhových tak i v závislosti na objemu produkce. Dále jsem provedla analýzu kalkulace zakázek dané společnosti a v závěru jsem uvedla návrhy a doporučení pro podnik, k zlepšení a zefektivnění řízení nákladů.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cena cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject zakázky cs
dc.subject costs en
dc.subject cost breakdown en
dc.subject costing en
dc.subject costing formula en
dc.subject orders en
dc.subject price en
dc.title Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti LAZAM CZ s.r.o.
dc.title.alternative Cost Analysis and Costing of Orders in the LazamCZ Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dokulil, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I aimed at the cost analysis and sales order based costing in company LAZAM CZ s.r.o. The main objective is conceiving of detailed cost analysis and sales order based costing in this company. Theoretical part includes knowledge of costs, their definitions, allocation and classification, further is focussed on costing, costing methods, and at last but not least outlines issues of pricing. The practical part continues with findings from theoretical part. There was made cost analysis, including total cost analysis, nature of expense analysis and activity based cost analysis. Hereafter there was made an analysis of order based costing of chosen company and at the end of the thesis are proposals and recommendation for company to improve cost management and make it more efficient.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 46023
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
vojtková_2017_dp.pdf 3.391Mb PDF View/Open None
vojtková_2017_op.docx 27.61Kb Unknown View/Open None
vojtková_2017_vp.docx 22.16Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account