Analýza faktorů ovlivňujících rozhodování firem o výběru banky na území Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza faktorů ovlivňujících rozhodování firem o výběru banky na území Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráľ, Miloš
dc.contributor.author Vitovský, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:30:55Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4041
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou trhu bankovních služeb ve Zlínském kraji. Hlavním cílem práce je zjistit klíčové faktory, podle kterých se firmy rozhodují při výběru banky. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje nabídku bankovních pro-duktů a služeb, která je v současné době k dispozici firemní klientele. V praktické části je analýza pomocí dotazníkového šetření provedeného mezi firmami ve Zlínském kraji. Důraz je kladen na zjištění využívání, potřeby, znalost bankovních služeb, využívání bank a spo-kojenost s jejich službami a také pohled firmy na bankovního poradce. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 12718134 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject banka cs
dc.subject bankovní poradce cs
dc.subject spokojenost s bankami cs
dc.subject marketing survey en
dc.subject bank en
dc.subject financial consultant en
dc.subject satisfaction with banks en
dc.title Analýza faktorů ovlivňujících rozhodování firem o výběru banky na území Zlínského kraje cs
dc.title.alternative The analysis of the factors which influence companies from Zlín region when deciding which bank to choose. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chovanec, Martin
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analyzing factors which influence companies from Zlín region when deciding which bank to choose. The main aim of my work is to discover factors which influence managers the most when choosing the bank and find out what is the level of services provided by banks. The work is divided into two parts. In the theoretical part there is a listed offer of the bank products and serviced for corporate clients. In the analytical part there is an analysis based on data acquired by market survey among companies in Zlín region. The emphasis is put on finding out to which extent companies use range of bank services, their needs and how they are satisfied with the services of banks and financial consultant. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6027
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vitovský_2007_bp.pdfBlocked 12.12Mb PDF View/Open
vitovský_2007_vp.pdf 531.3Kb PDF View/Open
vitovský_2007_op.pdf 29.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account