Programové dokumenty regionálního rozvoje Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Programové dokumenty regionálního rozvoje Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Sluštíková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:04:47Z
dc.date.available 2010-07-13T12:04:47Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/404
dc.description.abstract Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala "Programové dokumenty regionálního rozvoje Zlínského kraje, které se zabývá problematikou rozvoje Kraje, ve kterém jsem se také narodila. Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky. Práce má tři základní části. Teoretická část obsahuje poznatky z literatury vztahující se k tématu. Druhá část analyzuje současnou situaci Zlínského kraje. Informace z této kapi-toly jsou shrnuty ve SWOT analýze. V návrzích a doporučení bych potom chtěla navrh-nout možná řešení dalšího rozvoje. Doufám, že moje práce bude přínosem pro všechny, kdo se zajímají o problematiku roz-voje tohoto Kraje. cs
dc.format 71 s., 6 s. tab. přiloh cs
dc.format.extent 625998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategie cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject specifický cíl cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject strategy en
dc.subject regional development en
dc.subject specific target en
dc.subject Zlin Region en
dc.title Programové dokumenty regionálního rozvoje Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Regional Development Programme Documentation for the Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matulík, Ivan
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated Subject of the paper bearing the "Regional Development Programme Documentation for the Zlin Region'q which is considered with problems of development and also I was born in this region. The Zlin region is situated in the east of the Czech Republic. This work is divided into three main chapters. The first is theoretical and contains findings from the literature that is related to this theme. The second chapter analyses presents situation of the region. The pieces of information from this chapter are summarized in the SWOT analysis. In the third chapter I woul'd like to suggest possibly solutions of next development. I hope that my papet will be fruiful to all who are interested in problems of development in this region. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2239
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sluštíková_2006_bp.pdf 611.3Kb PDF View/Open
sluštíková_2006_vp.pdf 1.273Mb PDF View/Open
sluštíková_2006_op.pdf 1.540Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account