Vliv doby a teploty skladování na vybrané chemické parametry trvanlivého mléka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv doby a teploty skladování na vybrané chemické parametry trvanlivého mléka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Kudelová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:34Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:34Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40568
dc.description.abstract Cílem bakalářská práce je popsat chemické změny v důsledku UHT záhřevu, doby a teploty skladování UHT mléka o různé tučnosti. V praktické části bakalářské práce je popsán a vyhodnocen skladovací experiment a změny, které nastávají během skladování UHT mléka v různých teplotách v průběhu 150 dní. Z analýz je patrné, že významný vliv na změny mlé-ka v průběhu skladování má skladovací teplota. S rostoucí skladovací teplotou jsou změny v analyzovaných parametrech markantnější. V průběhu skladování došlo k poklesu pH, nárůstu titrační kyselosti, nárůstu obsahu amoniaku a thiobarbiturového čísla. Doba ani teplota skladování významně neovlivňují obsah tuku a sušiny
dc.format 38 s. (5736 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mléko cs
dc.subject UHT mléko cs
dc.subject UHT záhřev cs
dc.subject doba a teplota skladování cs
dc.subject Milk en
dc.subject UHT milk en
dc.subject UHT treatment en
dc.subject time and temperature of storage en
dc.title Vliv doby a teploty skladování na vybrané chemické parametry trvanlivého mléka
dc.title.alternative The Effect of Time and Temperature of Storage on Selected Chemical Parameters of UHT Milk
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bubelová, Zuzana
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachalor´s thesis is characterise chemical changes caused by UHT treat-ment, storage time and storage temperature of UHT milk with different fat content. In practical part of this thesis there is described storage experiment and changes that occur as a result of 150 days of storage in different temperatures. Analyses show that the storage temperature has a signifiant effect on changes during storage. As the storage life increases, the changes are more striking. During storage the pH value decrease, the value of titration acidity, amonia content and TBARS increased. The storage time and temperature did not significantly affect the fat and dry content of UHT milk
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 46298
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
kudelová_2017_dp.pdf 4.131Mb PDF View/Open None
kudelová_2017_op.pdf 655.0Kb PDF View/Open None
kudelová_2017_vp.pdf 625.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account