Obsahová analýza lifestylového magazínu Hospodářských novin Proč ne?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obsahová analýza lifestylového magazínu Hospodářských novin Proč ne?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Marková, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:36:38Z
dc.date.available 2010-07-15T12:36:38Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4058
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provést obsahovou analýzu lifestylového magazínu Hospo-dářských novin Proč ne? V teoretické části jsou zpracovány literární prameny související s teorií komunikace, médii, marketingu a marketingových komunikací a využití médií v marketingových komunikacích. V další části jsou stručně charakterizovány Hospodářské noviny a jeho přílohy. Praktická část zahrnuje obsahovou analýzu magazínu Proč ne? V závěru je pak provedena platnost pracovních hypotéz. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 2263876 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Komunikace cs
dc.subject Masová komunikace cs
dc.subject Komunikace s médii cs
dc.subject Média cs
dc.subject Publikum cs
dc.subject Mediální pro-dukt cs
dc.subject Žurnalistika cs
dc.subject Zábava v tištěných médiích cs
dc.subject Marketingové komunikace cs
dc.subject lifestylový magazín cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject příloha cs
dc.subject Communication en
dc.subject Massmedia communication en
dc.subject Communication with medias en
dc.subject Media en
dc.subject Public en
dc.subject Media product en
dc.subject Journalism en
dc.subject Entertainment in printed medias en
dc.subject Marketing communication en
dc.subject lifestyle magazine en
dc.subject Content analysis en
dc.subject Tabloid en
dc.title Obsahová analýza lifestylového magazínu Hospodářských novin Proč ne? cs
dc.title.alternative Content analysation of lifestyle magazine "Why not?" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The aim and objective of this work is to analyse the content within 'Lifestyle' type maga-zine. It is the tabloid attachment of "Hospodářské noviny" and its name is "Why not?". In the theoretical section the literature looks at communication, media, marketing and marke-ting communication. The second section of Hospodářské noviny tabloids are defined. The second section also analysis the "Why not?" magazine. The results are compared with the hypotesists. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4819
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
marková_2007_bp.pdfBlocked 2.159Mb PDF View/Open
marková_2007_vp.doc 64Kb Microsoft Word View/Open
marková_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account