Analýza komunikačního mixu firmy HP Tronic ZLín spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza komunikačního mixu firmy HP Tronic ZLín spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava
dc.contributor.author Krajčová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:05:04Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/405
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce byla analýza komunikačního mixu firmy HP Tronic Zlín spol. s r. o. Práce měla přispět k přiblížení a porozumění marketingové komunikace, kte-rou firma HP Tronic Zlín spol. s r. o. využívá. Obchodní činnost skupiny HP Tronic Zlín spol. s.r.o. vychází z přijaté strategie zákaznicky orientované firmy, využívající moderní informační systémy, moderní technologie a výborné vzájemné vztahy s obchodními partne-ry. Přitom se může opírat o své zaměstnance, přímo zainteresované na dosahovaných vý-sledcích společnosti. cs
dc.format 66 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1649225 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036
dc.subject reklama cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject pří-mý marketing cs
dc.subject PROTON cs
dc.subject advertisement en
dc.subject personal sales en
dc.subject marketing communication en
dc.subject public relations en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.subject PROTON en
dc.title Analýza komunikačního mixu firmy HP Tronic ZLín spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Analyse communication mix of company HP TRonic Zlín spol. s r. o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The title of my thesis is "Analyze communication of HP Tronic Zlín spol. s r. o." The the-sis have had helped for approach and understanding marketing communication which HP Tronic Zlín spol. s r. o. using. Business activity group HP Tronic Zlín spol. s r. o. coming out intake strategy customers orientation company, who use modern inform systems, moder technology and good relationships with business partners. Company base on their em-ployees, who are interested in company's results. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3793
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
krajčová_2006_bp.pdfBlocked 1.572Mb PDF View/Open
krajčová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
krajčová_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account