Vizuální reportáž

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vizuální reportáž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Avuková, Denisa
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:38Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:38Z
dc.date.issued 2016-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40617
dc.description.abstract Diplomová práca skúma a popisuje vznik a vývoj verejnej informačnej grafiky na Slovensku. Obsah teoretickej časti je delený na základe zásadných spoločenských, kultúrnych a politických udalostí, ktoré mali významný vplyv na utváranie infografiky vo verejnom priestore. Autorský prieskum vo vybranej lokalite Slovenska vykresľuje súčasný stav v skúmanej oblasti grafického dizajnu. Fotografická dokumentácia sa stala podkladom pre praktickú časť, v ktorej popisujem výsledky výskumu zhrnuté na blogu: http://denisaavukova.wixsite.com/igvp a v knižnej publikácii. V teoretickej i praktickej časti som na základe bádania dospela k záveru: "Nikdy by mi predtým nenapadlo, že život može byť vizuálne kvalitnejší tam, kde v skutočnosti nič nie je!"
dc.format 94
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject verejná informačná grafika cs
dc.subject verejný priestor cs
dc.subject infografika cs
dc.subject informačný grafický dizajn cs
dc.subject vizuálna reportáž cs
dc.subject výskum cs
dc.subject Slovensko cs
dc.subject public information graphic en
dc.subject public space en
dc.subject infographic en
dc.subject information graphic design en
dc.subject visual reportage en
dc.subject research en
dc.subject Slovakia en
dc.title Vizuální reportáž
dc.title.alternative Visual Report
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The dissertation describes genesis and development of public information graphic design in Slovakia. Content of theoretical part is divided by the most important social, cultural and political events which had an importatnt impact on formation of information design in public space. Author's research in selected locality of Slovakia describes situation in studied area of graphic design. Photographic documentation became the basis for practical part. I describe the results of research on my blog: http://denisaavukova.wixsite.com/igvp and in a book publication. In theoretical and practical part I reached a conclusion: "It would never have occurred to me before that life can be visually in better quality, where actually nothing is!"
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 46399
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
avuková_2017_dp.zip 34.28Mb Unknown View/Open None
avuková_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None
avuková_2017_dp.zip 0bytes Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account