Startup

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Startup

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Marko, Michal
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:40Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:40Z
dc.date.issued 2016-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40641
dc.description.abstract Práce popisuje vývoj produktu od stádia nápadu a prvního prototypu, jeho testování a užívaní, až po vývoj další generace s důrazem na výrobu malé série a jejím uvedením do komplexní formy. K vývoji a analýze problematiky jsou využívány metody Lean Startup. Hlavním produktem tohoto projektu je dotykové ambientní svítidlo a jako doplňkové prvky projektu slouží například obal, webová prezentace, tvorba jednoduchého vizuálu a prezentačního videa. Teoretická část přibližuje problematiku tématu Startup, jeho nástroje a důvody, proč je tato tématika vhodná v kontextu designu navrhovaného svítidla. Dále obsahuje širokou analýzu předešlé generace svítidla, jeho silných a slabých stránek a rešerši problematiky vývoje a prodeje produktů, který bude tvořit základy pro praktické vypracování pilotní série druhé generace ambientního svítidla. Cílem praktické části je přiblížení redesignu svítidla, jeho zákonitostí a formování funkcí. Dalšími důležitými částmi je samotná výroba komponentů v tuzemsku, ale i v zahraničí atvorba průvodních materiálů za účelem vypracování co nejvěrnějšího produktu, konkurujícího současným svítidlům.
dc.format 109
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Svítidlo cs
dc.subject Startup cs
dc.subject ambientní svítidlo cs
dc.subject web cs
dc.subject obal cs
dc.subject produkt cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject Lightning en
dc.subject Startup en
dc.subject ambient lightning en
dc.subject web en
dc.subject packaging en
dc.subject product en
dc.subject development en
dc.title Startup
dc.title.alternative Interior Lightning
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Urban, Robert
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated Project describes development of product from stage of idea and first prototype, it's testing and using it to develop next generation with consideration of small volume manufacture and it's execution to complex form. Lean Startup methods are used during the development and testing of product. Main product of this project is touch-sensitive ambient lightning and as a secondary product can be considered packaging, web presentation, visuals and introduction video. Theoretical part explains topic of Startup, it's methods and reasons why this topic is suitable in context of designing proposed lightning. Further it contains wide analysis of previous generation of lamp, it's strong and weak aspects and research of development and selling of a product, which will be used as a basis for further practical part, when the second generation of lightning will be developed. Aim of practical part is to zoom in the process of redesigning the lightning and it's fundamental functionalities. Next important part is the domestic and international manufacturing of components and creating all the required materials in order to achieve the closest representation of a final product that can stand and compete with current lightings and products.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 46448
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
marko_2017_dp.zip 31.42Mb Unknown View/Open None
marko_2017_op.pdf 272.6Kb PDF View/Open None
marko_2017_vp.doc 85.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account