Vliv technologie výroby kompozitů na výsledné mechanické vlastnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv technologie výroby kompozitů na výsledné mechanické vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Konečný, Michal
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:41Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:41Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40663
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá výrobou kompozitů z uhlíkové a skelné tkaniny pomocí vybraných technologií. Jako technologie bude využito ruční kladení za mokra, ruční kladení s dolisováním pod vakuovou folii a vakuová infuze. Následně budou provedeny zvolené zkoušky mechanických vlastností vyrobených vzorků. Dále bude proveden orientační výpočet nákladů na výrobu desky pro zjednodušené porovnání výrobních nákladů. Získané výsledky by měly sloužit pro zjednodušení volby výrobní technologie dle aplikace konkrétního výrobku a pro zjištění vliv výrobní technologie na kvalitu výrobku.
dc.format 97 s. (108619 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject uhlíkový kompozit cs
dc.subject vakuová infuze cs
dc.subject ruční kladení za mokra cs
dc.subject ruční kladení s dolisováním pod vakuovou folii cs
dc.subject uhlíková tkanina cs
dc.subject skelná tkanina cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject ohybová zkouška cs
dc.subject tlaková zkouška cs
dc.subject Carbon composite en
dc.subject vacuum infusion en
dc.subject hand lay-up en
dc.subject vacuum bagging en
dc.subject carbon fiber en
dc.subject glass fiber en
dc.subject tensile test en
dc.subject bend test en
dc.subject pressure test en
dc.title Vliv technologie výroby kompozitů na výsledné mechanické vlastnosti
dc.title.alternative Influence of Technological Production Composite Materials on their Mechanical Properties
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the production of composites made of carbon and glass fiber with using chosen technologies. The technologies that will be used are hand lay-up, vacuum bagging and vacuum infusion. Subsequently, selected tests of mechanical properties will be executed on produced samples. Next, an indicative calculation of costs of the production of the desk will be done for a simplified comparison of the production costs. The obtained results should help to simplify the choice of a production technology based on the application on a particular product and discover the effect of the production technology on the quality of the product.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46494
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-09


Files in this item

Files Size Format View Description
konečný_2017_dp.pdf 3.347Mb PDF View/Open None
konečný_2017_op.pdf 431.3Kb PDF View/Open None
konečný_2017_vp.pdf 518.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account