WWW stránky pro FCH

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

WWW stránky pro FCH

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka cs
dc.contributor.author Žouželková, Iveta cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:51:01Z
dc.date.available 2010-07-15T12:51:01Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4068
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vytvořením webových stránek pro předmět fyzikální chemie, které by měly být plnně editovatelné. Obsahuje návrh grafického rozložení, navigace a přístupu do editace. Součástí je databáze zobrazovaných dat, informací o obsažených souborech a textech. Struktura vrstvení menu byla vytvořena na základě požadavků zadavatele. Výsledná aplikace slouží ke sdělování informací o daném předmětu studentům a je dostupná pod doménovým jménem fch.ft.utb.cz. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1785209 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Physical Chemistry en
dc.subject web pages en
dc.subject database en
dc.subject information en
dc.subject contacts en
dc.subject fyzikální chemie cs
dc.subject www stránky cs
dc.subject databáze cs
dc.subject informace cs
dc.subject kontaktní údaje cs
dc.title WWW stránky pro FCH cs
dc.title.alternative Web pages for FCH en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Halabalová, Věra cs
dc.date.accepted 2007-06-20 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with a creation of web pages for Physical Chemistry, which should be fully editable. It containes a concept of a graphic layout, navigation and access to an editing mode. A part of this project is a database of displayed data and information about included files and texts. The overlay structure of the menu was made according to the submitters requierements. Final application gives information about the subject to students and it is available under the domain name fch.ft.utb.cz. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6309
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žouželková_2007_bp.pdfBlocked 1.702Mb PDF View/Open
žouželková_2007_vp.doc 296Kb Microsoft Word View/Open
žouželková_2007_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account