Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování

Show full item record

No preview available
Title: Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování
Author: Bečička, Marek
Advisor: Sedlačík, Michal
Abstract: Diplomová práce se zaobírá sledováním síťovacích a případně degradačních procesů u polymerních filmů o různém složení nastávajících po jejich vystavení účinkům UV záře-ní. Teoretická část se v první části zaobírá polymery všeobecně a jejich vlastnostmi a dále pak účinky vnějších činitelů na vlastnosti polymerních řetězců. Na tuto část plynule nava-zuje popis použitých materiálů a to konkrétně poly (?-kaprolakton), kyseliny polymléčné a fotoaktivního dopantu benzofenonu. v další části je pozornost věnována reologickým měřením vlastností polymerů. Na závěr teoretické části je uveden přehled použitých analy-tických metod aplikovaných v části praktické. Praktická část se zabývá samotným UV ozařováním polymerních filmů o různých koncen-tracích základních polymerních složek, kterými jsou poly (?-kaprolakton) a kyselina poly-mléčná, s příměsí různých koncentrací fotoaktivního dopantu a sledováním vlivu UV záře-ní na vlastnosti takových systémů. Pomocí infračervené spektroskopie a gelové permeační chromatografie, jakožto metod standardně používaných za účelem hodnocení vlivu UV záření na polymerní materiály, jsou použity pro postihnutí síťovaných případně degradač-ních procesů. Zvláštní důraz je poté kladen na sledování změny strukturních vlastností při-pravených polymerních filmů pomocí reologických měření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/40728
Date: 2017-01-02
Availability: Bez omezení
Department: Ústav výrobního inženýrství
Discipline: Výrobní inženýrství
Grade for thesis and defense: D 46600


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
bečička_2017_dp.pdf 3.620Mb PDF View/Open None
bečička_2017_op.pdf 350.6Kb PDF View/Open None
bečička_2017_vp.pdf 667.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account