Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování
Autor: Bečička, Marek
Vedoucí: Sedlačík, Michal
Abstrakt: Diplomová práce se zaobírá sledováním síťovacích a případně degradačních procesů u polymerních filmů o různém složení nastávajících po jejich vystavení účinkům UV záře-ní. Teoretická část se v první části zaobírá polymery všeobecně a jejich vlastnostmi a dále pak účinky vnějších činitelů na vlastnosti polymerních řetězců. Na tuto část plynule nava-zuje popis použitých materiálů a to konkrétně poly (?-kaprolakton), kyseliny polymléčné a fotoaktivního dopantu benzofenonu. v další části je pozornost věnována reologickým měřením vlastností polymerů. Na závěr teoretické části je uveden přehled použitých analy-tických metod aplikovaných v části praktické. Praktická část se zabývá samotným UV ozařováním polymerních filmů o různých koncen-tracích základních polymerních složek, kterými jsou poly (?-kaprolakton) a kyselina poly-mléčná, s příměsí různých koncentrací fotoaktivního dopantu a sledováním vlivu UV záře-ní na vlastnosti takových systémů. Pomocí infračervené spektroskopie a gelové permeační chromatografie, jakožto metod standardně používaných za účelem hodnocení vlivu UV záření na polymerní materiály, jsou použity pro postihnutí síťovaných případně degradač-ních procesů. Zvláštní důraz je poté kladen na sledování změny strukturních vlastností při-pravených polymerních filmů pomocí reologických měření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/40728
Datum: 2017-01-02
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Výrobní inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 46600


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
bečička_2017_dp.pdf 3.620Mb PDF Zobrazit/otevřít None
bečička_2017_op.pdf 350.6Kb PDF Zobrazit/otevřít None
bečička_2017_vp.pdf 667.9Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet