Stanovení transdermální absorpce kosmetických emulzí in vitro

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení transdermální absorpce kosmetických emulzí in vitro

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Vlachynská, Lenka
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:51Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:51Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40743
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením transdermální absorpce kosmetických emulzí. V teoretické části je popsán postup pro stanovení transdermální absorpce metodou in vitro, jsou zde obecně charakterizovány kosmetické emulze a podrobněji pak emulze stabilizo-vané částicemi (Pickeringovy emulze). Praktická část je věnována přípravě Pickeringových emulzí s obsahem limonenu, cinnamaldehydu a eugenolu, které jsou stabilizovány nano-krystalickou a mikrofibrilární celulózou. Emulze jsou charakterizovány pomocí stanovení velikosti částic a použity pro testování transdermální absorpce metodou in vitro s využitím Franzových difuzních komůrek. Množství bioaktivních lipofilních látek v jednotlivých vrstvách kůže je stanoveno pomocí HPLC.
dc.format 100 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transdermální absorpce cs
dc.subject in vitro testování cs
dc.subject Pickeringovy emulze cs
dc.subject stabilizace cs
dc.subject transdermal absorption en
dc.subject in vitro testing en
dc.subject Pickering emulsion en
dc.subject stabilization en
dc.title Stanovení transdermální absorpce kosmetických emulzí in vitro
dc.title.alternative Determination of Transdermal Absorption of Cosmetic Emulsions in Vitro
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikulcová, Veronika
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with determination of transdermal absorption of cosmetic emulsions. In the theoretical part of the thesis a procedure for determining transdermal absorption by in vitro method is described, cosmetic emulsions are characterized, and Pickering emulsions are introduced. The experimental part is focused on the preparation of Pickering emulsions containing limonene, cinnamaldehyde and eugenol, which all are stabilized either by nanocrystalline and microfibrillar cellulose. The emulsions are characterized via determination of their particle sizes and tested with respect to their transdermal absorption by in vitro method using Franz diffusion cells. The amount of bioactive lipophilic substan-ces in the individual layers of the skin is determined by HPLC.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 46635
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
vlachynská_2017_dp.pdf 5.923Mb PDF View/Open None
vlachynská_2017_op.pdf 125.2Kb PDF View/Open None
vlachynská_2017_vp.pdf 100.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account