Detekce deformace a napětí pomocí polymerního nanokompozitu s integrovanou vrstvou uhlíkových nanotrubiček

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Detekce deformace a napětí pomocí polymerního nanokompozitu s integrovanou vrstvou uhlíkových nanotrubiček

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodian, Petr
dc.contributor.author Kučerová, Liliana
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:51Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:51Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40745
dc.description.abstract Tato bakalářské práce se zabývá výrobu polymerního kompozitu schopného detekovat de-formační či napěťový podnět. Vyrobený kompozit je na bázi termoplastického polyuretanu a sítě z náhodně zapletených uhlíkových nanotrubic. Pomocí filtrace uhlíkových nanotrubic přes polyuretanovou filtrační membránu vyrobenou technologií elektrostatického zvlákňování a následného zažehlení do polyuretanové vrstvy byl získán kompozitní člen, který byl použit jako senzor pro detekci tahového namáhání. Princip měření spočívá ve změně makroskopického odporu deformací, který se zaznamenává v čase. Bylo zjištěno, že senzorický člen má velkou citlivost, změny jsou vratné, měření jsou opakovatelná a senzor je trvanlivý. Takto získáváme senzorický člen s rozsáhlými možnostmi aplikace. Citlivost senzoru byla dále zvýšena aplikací předpětí.
dc.format 49 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject uhlíkové nanotrubice cs
dc.subject polymerní nanokompozit cs
dc.subject polyuretan cs
dc.subject senzor tahové deformace cs
dc.subject polyuretanová membrána cs
dc.subject carbon nanotubes en
dc.subject polymer composite en
dc.subject polyurethane en
dc.subject tensile sensor en
dc.subject polyurethane membrane en
dc.title Detekce deformace a napětí pomocí polymerního nanokompozitu s integrovanou vrstvou uhlíkových nanotrubiček
dc.title.alternative Detection of Deformation and Tension by Uing Polymer Nanocomposite with Integrated Carbon Nanotubes Layer
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalendová, Alena
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the production of polymer composite capable of detecting a deformation or stress stimulus. The composite is based on thermoplastic polyurethane and a network of randomly entangled carbon nanotubes. A composite used as a sensor for tensile strength was acquired by means of carbon nanotubes filtration through a polyurethane filtering membrane prepared by electrospinning technology and subsequent connection with the polyurethane body. The measurements are based on the change of the macroscopic re-sistance change of carbon nanotube layer recorded in time. It has been found that: the sen-sor has very high sensitivity, the changes are reversible, the measurements are repeatable and the sensor is durable. Thus, we have acquired a sensor with numerous and various pos-sible applications. The sensor sensitivity was further increased by the prestrain application.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46637
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
kučerová_2017_dp.pdf 3.441Mb PDF View/Open None
kučerová_2017_op.docx 75.65Kb Unknown View/Open None
kučerová_2017_vp.pdf 730.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account