Konstrukce vstřikovací formy pro plastový díl

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy pro plastový díl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Pavlíček, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:54Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:54Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40769
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce vstřikovací formy pro plastový držák elektrických motorů v LED světle firmy ROBE. Tato práce v teoretické části pojednává o základních vlastnostech polymerních materiálů, technologii vstřikování a zásadách konstrukce vstřikovaných výrobků a vstřikovacích forem. V praktické části se zabývá návrhem a konstrukcí vstřikovací formy pro konkrétní plastový výrobek a to za pomocí 3D softwaru CATIA V5-6R2014. Výstupem je 3D model vstřikovaného plastového výrobku a vstřikovací formy a příslušná výkresová dokumentace.Při konstrukci formy bylo snahou co nejvyššího využití normalizovaných součástí firmy HASCO.
dc.format 68 s. (63593)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konstrukční návrh cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject polymerní materiály cs
dc.subject design en
dc.subject injection mold en
dc.subject injection molding en
dc.subject polymer materials en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy pro plastový díl
dc.title.alternative Construction of Injection Mold for Plastic Part
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is the design of injection mold for plastic holder of electric motors for the production of LED lights manufactured by company ROBE. This work discusses the theoretical basic properties of polymer materials, injection molding technology and the principles of the design of injection molded products and injection molds. The practical part deals with the design of injection mold for specific plastic product by using 3D software CATIA V5-6R2014. The output is a 3D model of injection-molded plastic product and injection mold and related drawing documentation. The aim in the design of the mold was to achieve the highest utilization of normalized parts produced by HASCO company.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46664
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíček_2017_dp.pdf 10.08Mb PDF View/Open None
pavlíček_2017_op.pdf 543.6Kb PDF View/Open None
pavlíček_2017_vp.pdf 526.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account