Optimalizace složení plněných plastů pro výrobu vyfukovaných obalů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace složení plněných plastů pro výrobu vyfukovaných obalů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Roman
dc.contributor.author Jaška, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:54Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:54Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40774
dc.description.abstract Práce se zabývá vývojem plněného polymerního materiálu na bázi vysokohustotního polyetylenu a vápence, který by měl sloužit k výrobě vyfukovaných plastových obalů. V teoretické části jsou popsány materiály na výrobu obalů a způsoby jejich zpracování. Dále jsou zmíněny typy plniv a jejich význam při použití v kombinaci s plastem. Praktická část popisuje přípravu materiálů s různým zastoupením plniv a jejich mechanické vlastnosti a chemickou odolnost. Pozornost je též věnována mikrostruktuře připravených plněných plastů. Výsledky ukázaly, že vysokohustotní polyetylen plněný mikromletým vápencem může být vhodnou materiálovou alternativou k neplněným polyetylenům používaných pro vyfukované obaly.
dc.format 61s. (61 892 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polyetylen cs
dc.subject plnivo cs
dc.subject vápenec cs
dc.subject vyfukování cs
dc.subject obaly cs
dc.subject polyethylene en
dc.subject filler en
dc.subject limestone en
dc.subject blow molding en
dc.subject packaging en
dc.title Optimalizace složení plněných plastů pro výrobu vyfukovaných obalů
dc.title.alternative Optimization of Filled-Plastics Composition for Blow-Molded Packaging
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňas, David
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The Bachelor's Thesis is focused on the development of filled polymeric material based on high-density polyethylene and a limestone, which is supposed to be processed into blow-molded plastics containers. The theoretical part describes the materials used in a production of plastics packaging and the technologies of their processing. Then the various types of fillers are discussed, in particular their use in combination with plastics. The experimental part describes preparation of the materials with various content of the fillers and their mechanical properties and a chemical resistance. The attention is also paid to the microstructure of the prepared filled plastics. The results showed that the high-density polyethylene filled with micro-ground limestone might be a suitable material alternative for neat polyethylenes used for blow-molded containers.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46670
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
jaška_2017_dp.pdf 7.045Mb PDF View/Open None
jaška_2017_op.pdf 510.4Kb PDF View/Open None
jaška_2017_vp.pdf 873.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account