Parciální kalení nerezových ocelí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Parciální kalení nerezových ocelí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David
dc.contributor.author Chalupa, Vlastimil
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:56Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:56Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40785
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problém parciálního kalení nerezových ocelí. Pro experimentální část byly vybrány následující typy ocelí, které zahrnují jak nerezové, tak uhlíkové a slitinové oceli. Změna struktury po zakalení a tím její mechanické vlastnosti byly hodno-ceny instrumentovanou zkouškou mikro-tvrdosti na mikrotvrdoměru Micro-Combi Tester od firmy CSM Instruments. Měření probíhalo dle příslušné normy ČSN EN ISO 14577. Naměřené výsledky byly graficky znázorněny a vyhodnoceny. Měření probíhalo ve třech oblastech (na hřbetu, v ose a na ostří) na testovaném zkušebním vzorku. Výsledky měření ukázaly zlepšení mechanických vlastností u parciálně kalených ocelí s vysokým obsahem chromu.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nůž cs
dc.subject tepelné zpracování cs
dc.subject nerezová ocel cs
dc.subject měření cs
dc.subject knife en
dc.subject heat tempering en
dc.subject stainless steel en
dc.subject measurement en
dc.title Parciální kalení nerezových ocelí
dc.title.alternative Parcial Tempering of Staintless Steels
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated Bachelor work solves the problem of partial hardening of stainless steels. For the experimental part, the following types of steels were selected, including both stainless and carbon and alloy steels. Changes in the structure after tempering its mechanical properties were evaluated using the Micro-Combi Tester Micro-Combo Tester Micro-Combi Tester of CSM Instruments. The measurements were carried out according to the relevant stand-ard ČSN EN ISO 14577. The measured results were plotted and evaluated. Measurements were carried out in three areas (on the back, the axis and the blade) on a test sample. The results of the measurements showed an improvement in the mechanical properties of par-tially hardened steels with a high chromium content.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46685
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
chalupa_2017_dp.zip 8.947Mb Unknown View/Open None
chalupa_2017_op.pdf 524.5Kb PDF View/Open None
chalupa_2017_vp.pdf 512.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account