Analýza polymerních kompozitních materiálů při definovaných podmínkách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza polymerních kompozitních materiálů při definovaných podmínkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Hanák, Václav
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:57Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:57Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40793
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice použití kompozitního systému v automobilovém průmyslu. Práce je zaměřena na výzkum vlivu klimatických prostředí na mechanické vlastnosti kompozitního systému. Teoretická část práce je zaměřena na obecný popis kompozitního materiálu, technologií výroby, vliv prostředí a popis principu mechanických zkoušek. Praktická část práce popisuje postup experimentálního zjištění mechanických vlastností zkoumaných vzorků ovlivněných agresivním prostředím. Mechanické vlastnosti byly ana-lyzovány zkouškou v tahu, zkouškou v ohybu a rázovou zkouškou v ohybu metodou Char-py. V závěru práce byly zjištěné hodnoty porovnány a vyhodnoceny.
dc.format 67
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozit cs
dc.subject matrice cs
dc.subject výztuž cs
dc.subject polymer cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject mechanické zkoušky cs
dc.subject automobilový průmysl cs
dc.subject Composite en
dc.subject matrix en
dc.subject reinforcement en
dc.subject polymer en
dc.subject environment en
dc.subject mechanical tests en
dc.subject automotive industry en
dc.title Analýza polymerních kompozitních materiálů při definovaných podmínkách
dc.title.alternative Analysis of Polymer Composite Materials at Defined Conditions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the use of the composite system in the automotive industry. The thesis is focused on the research of influence of climatic environments on the mecha-nical properties of the composite system. The theoretical part is focused on the general description of composite material, production technologies, environmental impact and description of the principle of mechanical tests. The practical part describes the procedure of experimental detection of mechanical proper-ties of studied specimens influenced by aggressive environment. The mechanical properties were analyzed by tensile, bending and bending impact tests by the Charpy method. At the end of the work the values were compared and evaluated.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46699
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
hanák_2017_dp.pdf 5.219Mb PDF View/Open None
hanák_2017_op.pdf 527.2Kb PDF View/Open None
hanák_2017_vp.pdf 622.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account