Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stloukal, Petr
dc.contributor.author Hájek, Martin
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:58Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:58Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40800
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na zkoumání vlastností mikrosystémů upravených pomocí povrcho-vých obalů vzniklých struktur z biodegradabilních polymerů. Výsledkem těchto úprav byla optimalizace kinetiky vyluhovacích profilů zapouzdřené látky. Do částic připravených z PBAT a PBSA byl enkapsulován herbicid clomazone a byly provedeny vyluhovací testy. Byl zkoumán vliv arabské gumy a želatiny na kinetiku vyluhovacích profilů, zejména pak vliv množství vytvrzovacího činidla na počáteční burst efekt. Připravené částice byly po-drobeny charakterizaci pomocí SEM a byl stanoven obsah clomazonu v jejich struktuře a účinnost enkapsulace. Připravené série částic vykazovaly rozdíly během vyluhovacích testů závislosti na množství použitého vytvrzovacího činidla. Bylo potvrzeno, že povrchová úprava částic je zásadním krokem vedoucím k optimalizaci vyluhovacích charakteristik. Rovněž se ukázalo, že zvolené polymery velmi silně zapouzdřují účinnou látku.
dc.format 56 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postupné uvolňování cs
dc.subject PBSA cs
dc.subject PBAT cs
dc.subject želatina cs
dc.subject arabská guma cs
dc.subject metoda odpaření rozpouště-dla cs
dc.subject herbicid cs
dc.subject clomazone cs
dc.subject sustained release en
dc.subject PBSA en
dc.subject PBAT en
dc.subject gum arabic en
dc.subject gelatin en
dc.subject solvent evaporation en
dc.subject herbicide en
dc.subject clo-mazone en
dc.title Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií
dc.title.alternative Preparation of Micro and Submicro Particles Based from Biodegradable Materials Based on Polyesters for Control Release of Agrochemicals
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This work concentrates on improving properties of biodegradable polymer micro systems by treating the surface of the particles with appropriate agents. Results stemming from such alternations lead to improvements in release kinetics of polymer systems The PBSA and PBAT biodegradable polymers were used as matrixes to encapsulate clomazone. These sys-tems were prepared by solvent evaporation method and long-term leaching tests were per-formed. The effect of arabic gum and gelatin present in aqueous media during emulsifying was examined. Subsequent cross-linking agent was introduced to thicken the particle walls and to reduce burst effect. Particles were characterized using scanning electron microscopy and analytical methods to determine their properties. The tests revealed that amount of cross-linking agent considerably affects the release properties of prepared particles. It was also revealed that the chosen polymers encapsulate the herbicide very efficiently.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46709
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
hájek_2017_dp.pdf 7.013Mb PDF View/Open None
hájek_2017_op.docx 74.75Kb Unknown View/Open None
hájek_2017_vp.docx 72.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account