Vliv orientace a skladby materiálů na výsledné vlastnosti kompozitního systému

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv orientace a skladby materiálů na výsledné vlastnosti kompozitního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtl, Ladislav
dc.contributor.author Musil, Martin
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:59Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:59Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40808
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem orientace a skladby výztužných materiálů na mechanické vlastnosti vláknových kompozitů. V teoretické části jsou popsány druhy kompozitních materiálů, jejich rozdělení, vlastnosti a aplikace, používané výztužné materi-ály a jejich vlastnosti. Charakterizuje skladbu materiálů dle aplikací a jejich vliv na výsledné vlastnosti kompozitů. V praktické části je provedena volba vhodných materiálů a jsou navrženy skladby materiálů s ohledem na specifickou aplikaci. Připravené kompozity jsou podrobeny vybraným mechanickým testům. V závěru jsou výsledky shrnuty a porovnány s teoretickými předpoklady z odborné literatury. Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem orientace a skladby výztužných materiálů na mechanické vlastnosti vláknových kompozitů. V teoretické části jsou popsány druhy kompozitních materiálů, jejich rozdělení, vlastnosti a aplikace, používané výztužné materi-ály a jejich vlastnosti. Charakterizuje skladbu materiálů dle aplikací a jejich vliv na výsledné vlastnosti kompozitů. V praktické části je provedena volba vhodných materiálů a jsou navrženy skladby materiálů s ohledem na specifickou aplikaci. Připravené kompozity jsou podrobeny vybraným mechanickým testům. V závěru jsou výsledky shrnuty a porovnány s teoretickými předpoklady z odborné literatury.
dc.format 73 s. (10 386)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozitní materiály cs
dc.subject výztužné materiály cs
dc.subject orientace vláken cs
dc.subject skelná vlákna cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject composite materials en
dc.subject reinforcing materials en
dc.subject fiber orientation en
dc.subject glass fiber en
dc.subject mechanical properties en
dc.title Vliv orientace a skladby materiálů na výsledné vlastnosti kompozitního systému
dc.title.alternative The Effect of Orientation and Material Stacking Sequence on the Final Properties of Composite System
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Lukáš
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This thesis describes the effect of orientation and composition of reinforcing materials on the mechanical properties of fiber composites. The theoretical part is focused on the types of composite materials, their division, properties and applications, used reinforcing materi-als and their properties. This thesis defines the material composition according to their ap-plications and their impact on resulting properties of final composite. In the practical, the selection of suitable materials is conducted and the material composition with respect to the specific application is designed. Prepared composites are tested in mechanical tests. In conclusion, the results are summarized and compared with theoretical assumptions from the literature.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46720
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
musil_2017_dp.pdf 7.306Mb PDF View/Open None
musil_2017_op.pdf 761.3Kb PDF View/Open None
musil_2017_vp.pdf 759.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account