Technologie laserového řezání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologie laserového řezání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Větříšek, Filip
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:59Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:59Z
dc.date.issued 2017-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40813
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá technologií řezání laserem. Práce popisuje stále více roz-šířenou metodu řezání a její vliv na kvalitu řezné plochy. Teoretická část se zabývá historií laseru, principem laseru a dělením laserů. Praktická část zahrnuje výrobu kovových vzorků a popis zařízení. Cílem praktické části je zkoumání různých řezných podmínek a jejich vliv na drsnost povrchu řezné plochy. Konkrétně porovnává vliv řezné rychlosti, vliv tlaku ply-nu a vliv výkonu.
dc.format 49
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject laser cs
dc.subject technologie řezání cs
dc.subject paprsek cs
dc.subject laser en
dc.subject cutting technology en
dc.subject beam en
dc.title Technologie laserového řezání
dc.title.alternative Technology of Laser Cutting
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pata, Vladimír
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with laser cutting technology. The paper describes an increasing-ly widespread cutting method and its influence on the quality of the cutting surface. The theoretical part deals with the history of laser, the principle of laser and the division of las-ers. The practical part involves the production of metal samples and a description of the equipment. The aim of the practical part is to examine various cutting conditions and their influence on the roughness of the cutting surface. Specifically, it compares the effect of cutting speed, the influence of gas pressure and the effect of power.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46728
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
větříšek_2017_dp.pdf 7.768Mb PDF View/Open None
větříšek_2017_op.pdf 521.4Kb PDF View/Open None
větříšek_2017_vp.pdf 83.54Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account