Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitů na bázi PBAT a zeolitů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitů na bázi PBAT a zeolitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Krajíčková, Eva
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:00Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:00Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40818
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce byla příprava vzorků folií Ecoflexu se zeolitem v různých hmotnostních poměrech a sledování vlivu přídavku zeolitu na změnu vlastností folií. Biodegradabilita připravených vzorků v prostředí kompostu byla sledována měřením produkce oxidu uhličitého metodou plynové chromatografie. Dále byly hodnoceny mecha-nické vlastnosti v závislosti na množství přídavku zeolitu a tyto vlastnosti byly s přídavkem zhoršeny. Diferenciální skenovací kalorimetrií byly zaznamenány změny v teplotě tání, teplotě krystalizace a stupni krystalinity.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ecoflex cs
dc.subject zeolit cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject kompost cs
dc.subject charakterizace cs
dc.subject Ecoflex en
dc.subject zeolite en
dc.subject biodegradation en
dc.subject compost en
dc.subject charakterization en
dc.title Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitů na bázi PBAT a zeolitů
dc.title.alternative Preparation, Characterization and Biodegradation of Composites PBAT and Zeolite
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Petr
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated Aim of this work was to prepare Ecoflex foils samples containing zeolite in various mass ratios and determination of property changes inflicted by zeolite addition. Determi-nation of biodegradability of prepared samples was carried out by measuring CO2 concent-rations generated during composting the samples. Furthermore, mechanical properties were determined. It was discovered that the addition of zeolite deteriorates mechanical proper-ties of the EcoFlex foils. Differential scanning calorimetry measurements revealed changes in melting points, crystalization temperature and degree of crystalinity.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46735
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
krajíčková_2017_dp.pdf 5.960Mb PDF View/Open None
krajíčková_2017_op.pdf 169.4Kb PDF View/Open None
krajíčková_2017_vp.docx 71.20Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account