Význam mokřadů pro biodiverzitu a vodní režim krajiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam mokřadů pro biodiverzitu a vodní režim krajiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Žáček, Zdeněk
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:00Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:00Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40820
dc.description.abstract V práci jsou popsány mokřady jako biotopy s významným postavením jak v přírodě, tak pro zachování vodního režimu krajiny. Je uvedeno, že pojem mokřad může být různými autory definován poněkud rozličně. V práci jsou popsáni významní zástupci flory a fauny mokřadů a je zdůrazněn význam mokřadních stanovišť pro záchyt a udržení vody v krajině. V části práce je popsána konkrétní mokřadní lokalita v České republice, Zá-mecký rybník v Chropyni, z pohledu jeho významu pro hnízdění několika ohrožených druhů ptactva a pro růst kotvice plovoucí (Trapa natans), kriticky ohroženého druhu flory ČR.
dc.format 60 s. (69 167 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mokřady cs
dc.subject vodní režim krajiny cs
dc.subject biodiverzita cs
dc.subject Wetlands en
dc.subject Water Management en
dc.subject Biodiversity en
dc.title Význam mokřadů pro biodiverzitu a vodní režim krajiny
dc.title.alternative Importance of Wetlands for Landscape Biodiversity and Water Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Julinová, Markéta
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The Bachelor work is aimed to scientific description of European wetlands as significant habitats for both nature conservation and landscape water regimen. It is noted that the concept of a wetland can be defined somewhat variously by different authors. The work describes some typical species of the wetland flora and fauna and highlights the im-portance of wetland habitats for water retention in the landscape. In the part of the work one protected wetland locality of the Czech Republic - Castle pond in Chropyně - is de-scribed, especially from the point of view of its great importance as nesting site for sev-eral endangered bird species and as the significant habitat of Trapa natans, critically en-dangered species of the Czech flora.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46740
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
žáček_2017_dp.pdf 3.261Mb PDF View/Open None
žáček_2017_op.doc 99Kb Unknown View/Open None
žáček_2017_vp.docx 74.88Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account