Emulze stabilizované biopolymery

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Emulze stabilizované biopolymery

Show simple item record

dc.contributor.advisor Egner, Pavlína
dc.contributor.author Jasenská, Daniela
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40824
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přípravou a způsobem ovlivňování stability emulzí stabilizovaných za pomoci biopolymerů. Konkrétně stabilizovaných prostřednictvím polysacharidu chitosanu. K vlastní přípravě emulzí byly použity předem připravené roztoky o různém pH s obsahem nízkomolekulárního a středněmolekulárního chitosanu. Vzorky emulzí byly po určité časové období uchovány v různých teplotních režimech (4, 25 a 37 °C). U emulzí byla provedena základní charakteristika pomocí vizuálního pozorování, mikroskopie, měření velikosti částic, povrchového napětí a potenciálu. Výsledky ukazují, že zvýšená teplota společně s prodlužující se dobou skladování má na stabilitu emulzí nepříznivý vliv. Naopak se zvyšující se hodnotou pH se stabilita zvyšuje.
dc.format 94
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emulze cs
dc.subject biopolymer cs
dc.subject chitosan cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject emulsion en
dc.subject biopolymer en
dc.subject chitosan en
dc.subject stability en
dc.title Emulze stabilizované biopolymery
dc.title.alternative Emulsions Stabilized with Biopolymers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pinďáková, Lucie
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This Dipoloma Thesis deals with the way of influence of stability of emulsions through stabilized biopolymers. Concretely, it focuses on the way of influence through the polysac-charide chitosan. For the preparation of emulsions, solutions of particular pH were prepared in advance. The solutions content chitosan with low molecular weight and chitosan with medium molecular wight. The solutions of these emulsions were stored for the certain period of time within a diverse temperature (4, 25, 37 °C). Basic characteristics using visual observation, microscopy, measuring of particle size, surface pressure and potential, were conducted on the emulsions. It results in the fact that increased temperature as well as the increased period of storage have unfavorable influence on the stability of emulsions. Conversely, with increased value of pH emulsions are more stable.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 46744
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
jasenská_2017_dp.pdf 4.894Mb PDF View/Open None
jasenská_2017_op.pdf 327.1Kb PDF View/Open None
jasenská_2017_vp.pdf 509.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account