Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkárová, Lenka
dc.contributor.author Dobešová, Alena
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40826
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá stanovením iontovýměnných vlastností zeolitů připrave-ných z odpadního kaolínu pro ionty těžkých kovů. Poměr SiO2/Al2O3 v použitém odpad-ním materiálu je 3,6. Struktura zeolitu se v průběhu hydrotermálního ošetření mění, a proto mají vzorky odebrané v rozdílných časových intervalech rozdílnou velikost pórů a kanálů. Laboratorní výzkum je zaměřen zejména na sorpci iontů olova, mědi a jejich směsí z vodných roztoků na struktury vzniklých zeolitů. Po zhodnocení sorpce je navrženo před-pokládané využití zeolitů v praxi. Značná pozornost je věnována vlivům, které mohou pů-sobit na samotnou iontovou výměnu a adsorpci. Řadí se k nim hodnota pH, vliv matrice, příprava zeolitů a přítomnost dalších kompetitivních látek v roztoku.
dc.format 70 s. (71 580 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syntetické zeolity cs
dc.subject odpadní kaolín cs
dc.subject těžké kovy cs
dc.subject iontová výměna cs
dc.subject kompetitivní adsorpce cs
dc.subject olovo cs
dc.subject měď cs
dc.subject synthetic zeolites en
dc.subject waste kaolin en
dc.subject heavy metals en
dc.subject ion-exchange en
dc.subject competitive adsorption en
dc.subject lead en
dc.subject copper en
dc.title Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty
dc.title.alternative Synthetic Zeolites and Their Ion Exchange Properties for Selected Ions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with detection of ion-exchange properties of zeolites synthetised from waste kaolin for heavy metals. SiO2/Al2O3 ratio of waste material is 3,6. Zeolite structure is changing during hydrothermal synthesis, and thats why different sizes of cavities and pores are formed. Research is focused on sorption of lead ions, copper ions and their mixture from solution to the zeolite structure. After evaluation of results, predictible use in practice is suggested. Considerable attention is payed to effects, which could influence ion-exchange and adsorption. It includes pH value, influence of matrix, preparation of zeolites and presence of other competitive chemical substances in solution.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46747
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
dobešová_2017_dp.pdf 3.402Mb PDF View/Open None
dobešová_2017_op.docx 74.98Kb Unknown View/Open None
dobešová_2017_vp.docx 74.44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account