Mikrobiologická kontaminace dekorativní kosmetiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mikrobiologická kontaminace dekorativní kosmetiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Iva
dc.contributor.author Markytánová, Simona
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40829
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na dekorativní kosmetiku a její mikrobiologickou kontaminaci. V teoretické části je popsána výroba dekorativní kosmetiky, kožní mikroflóra a mikrobiolo-gická rizika výroby kosmetických přípravků. Jsou zde shrnuty vybrané mezinárodní normy a některé výzkumy zabývající se mikrobiologickou kontaminací dekorativní kosmetiky. V praktické části je zmapovaná výroba dřevěných kosmetických tužek, spolupracující fir-mou dodaná data jsou statisticky zpracována a provedené mikrobiologické rozbory doda-ných vzorků jsou vyhodnoceny.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dekorativní kosmetika cs
dc.subject mikrobiologie cs
dc.subject mikrobiologická kontaminace cs
dc.subject rizika výroby cs
dc.subject meziná-rodní normy cs
dc.subject decorative cosmetics en
dc.subject microbiology en
dc.subject microbiological contamination en
dc.subject manufacture hazards en
dc.subject international standards en
dc.title Mikrobiologická kontaminace dekorativní kosmetiky
dc.title.alternative Microbiological Contamination in Decorative Cosmetics
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on decorative cosmetics and its microbiological contamination. In theoretical section, there are manufacture of decorative cosmetics, skin microflora and microbiological hazards of cosmetic manufacture described. Selected international stand-ards and some research on microbiological contamination of decorative cosmetics are sum-marized. In practical section, there is manufacture of wooden cosmetic pencils charted, data delivered by collaborating firm statistically processed and microbiological analysis of supplied samples evaluated.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 46751
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
markytánová_2017_dp.pdf 6.393Mb PDF View/Open None
markytánová_2017_op.pdf 565.6Kb PDF View/Open None
markytánová_2017_vp.pdf 219.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account