Elektronická podpora předmětu Řízení technologických procesů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Elektronická podpora předmětu Řízení technologických procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Koutný, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:55:49Z
dc.date.issued 2007-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4082
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se skládá ze dvou hlavních oddílů. První z nich rozebírá parametry e-learningu, analyzuje jeho kladné a záporné vlastnosti a posuzuje přínos tohoto moderního způsobu výuky. Druhá polovina teoretické části poskytuje přehled o jednotlivých prostředcích tvorby webových aplikací. Práce srovnává a hodnotí hlavní rysy jazyků HTML, PHP, CSS a Javascriptu. Praktická část práce rozebírá postup autora při tvorbě projektu internetové prezentace předmětu Řízení technologických procesů. Popsány jsou nezbytné přípravné práce, proces návrhu grafického designu a pozornost je věnována také samotnému stádiu programování. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 626293 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.08.2037
dc.subject E-learning en
dc.subject technological processes control en
dc.subject HTML en
dc.subject PHP en
dc.subject Javascript en
dc.subject CSS en
dc.subject E-learning cs
dc.subject řízení technologických procesů cs
dc.subject HTML cs
dc.subject PHP cs
dc.subject Javascript cs
dc.subject CSS cs
dc.title Elektronická podpora předmětu Řízení technologických procesů cs
dc.title.alternative Electronic support for the subject Technological processes control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Perůtka, Karel
dc.date.accepted 2007-09-13
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor thesis consists of two main sections. First of them discusses the characteristics of e-learning, analyses its advantages and disadvantages and considers the contribution of this modern method of teaching. The second section of the theoretical part provides an overview of several tools for designing web applications. The paper compares and evaluates main features of HTML, PHP, CSS and Javascript. The practical part of the thesis deals with the procedure of creating an Internet presentation for the subject of Technological processes control. There are described some necessary preparatory tasks, making the graphic layout and the attention is paid also to the programming itself. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6242
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
local.subject učební pomůcky cs
local.subject e-learning cs
local.subject WWW prezentace cs
local.subject teaching aids en
local.subject e-learning en
local.subject web presentation en


Files in this item

Files Size Format View
koutný_2007_bp.pdfBlocked 611.6Kb PDF View/Open
koutný_2007_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
koutný_2007_op.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account