Dynamický vyluhovací test solidifikovaného odpadu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dynamický vyluhovací test solidifikovaného odpadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Gougela, Marek
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40831
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá dynamickými vyluhovacími testy solidifikovaného odpadu s obsahem olova. Pro vytvoření monolitických solidifikovaných těles byl použit proces cementace a bitumenace. Takto vytvořená cementová solidifikovaná tělesa byla z jedné části naimpregnována různými nátěry, které slouží jako sekundární bariéra. Druhá část cementových solidifikátů společně s tělesy asfaltovými byla ponechána bez nátěru. S těmito monolitickými tělesy byly provedeny vyluhovací testy na třepačce a sestavené aparatuře. Po určitých časových intervalech byly odebírány vzorky a měřena koncentrace olova ve výluzích. Cílem diplomové práce bylo testovat postupy a způsoby vyluhování solidifikovaného odpadu obsahující olovo.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stabilizace/Solidifikace cs
dc.subject olovo cs
dc.subject vyluhovací testy cs
dc.subject solidifikovaný odpad cs
dc.subject cementace cs
dc.subject bitumenace cs
dc.subject Stabilization / Solidification en
dc.subject lead en
dc.subject leaching tests en
dc.subject solidified waste en
dc.subject cementation en
dc.subject bitumenation en
dc.title Dynamický vyluhovací test solidifikovaného odpadu
dc.title.alternative Dynamic Leaching Test of Solidified Waste
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with dynamic leaching tests of solidified waste containing lead. The process of cementation and bitumenation was used to create monolithic solidified bo-dies. The thus-formed cement solidified bodies were impregnated in one piece by different coatings, which serve as a secondary barrier. The second part of the cement solidifier toge-ther with the asphalt bodies was left uncoated. With these monolithic bodies, leaching tests were carried out on a rotary and an assembled apparatus. After certain time intervals, samples were taken and the concentration of lead in the leachates measured. The aim of this diploma thesis was to test the processes and methods of leaching saltcontaining waste containing lead.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46758
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
gougela_2017_dp.pdf 2.143Mb PDF View/Open None
gougela_2017_op.docx 75.33Kb Unknown View/Open None
gougela_2017_vp.docx 74.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account