Výroba bezlepkových cereálních směsí s jedlými květy a jejich nutriční analýza

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výroba bezlepkových cereálních směsí s jedlými květy a jejich nutriční analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sumczynski, Daniela
dc.contributor.author Klůzová, Alžběta
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40832
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na bezlepkové müsli směsi s jedlými květy. V teoretické části práce jsou rozebrány použité cereálie a pseudocereálie, které byly do směsí použity, dále ovoce, ořechy a olejnatá semena a také jedlé květy. Je zde rozebráno chemické složení jednotlivých komponent. Dále se práce v této části zaměřuje na způsob výroby vloček a úpravu ovoce a jedlých květů. Je zde také zmíněno dělení müsli směsí. Praktická část bakalářské práce pak obsahuje analýzu základních jakostních znaků pěti analyzovaných müsli směsí. Je zde popsána výroba netradičních vloček.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject müsli cs
dc.subject bezlepkové cs
dc.subject cereálie cs
dc.subject pseudocereálie cs
dc.subject chemické složení cs
dc.subject jedlé květy cs
dc.subject muesli en
dc.subject gluten-free en
dc.subject cereals en
dc.subject pseudoceals en
dc.subject chemical composition en
dc.subject edible flowers en
dc.title Výroba bezlepkových cereálních směsí s jedlými květy a jejich nutriční analýza
dc.title.alternative Preparation of Gluten-Free Cereal Mixtures with Edible Flowers and their Nutritional Characteristics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrázková, Martina
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on gluten-free muesli with edible flowers. In the theoretical part, there are separated used cereals and pseudo-cereals which were used in the mixture as well as fruits, nuts, oilseeds and edible flowers. The chemical composition of the individual components is analysed here. Furthermore, the work in this part focuses on the method of production of flakes and the treatment of fruit and edible flowers. There is also mentioned the separation of muesli mixtures. The practical part of the bachelor thesis contains an analysis of the basic qualities of the five muesli mixtures. It describes the production of non-traditional flakes.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 46759
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
klůzová_2017_dp.pdf 4.247Mb PDF View/Open None
klůzová_2017_op.pdf 105.7Kb PDF View/Open None
klůzová_2017_vp.pdf 627.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account