Aplikace formální konceptuální analýzy na komponenty plášťové ochrany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace formální konceptuální analýzy na komponenty plášťové ochrany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Černý, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40834
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možností využití formální konceptuální analýzy pro výběr vyšší úrovně odolnosti prvků plášťové ochrany mechanických zábranných systémů. Obsahem teoretické části je analýza problematiky formální konceptuální analýzy, fuzzy množin a stručné objasnění pojmů z oblasti integrovaného bezpečnostního systému zahrnující mechanické zábranné systémy včetně klasifikace prvků plášťové ochrany. Praktická část je věnována softwarové aplikaci Concept Explorer a jejímu využití na vybrané prostředky plášťové ochrany mechanických zábranných systémů dostupných na trhu. Získané výsledné hodnoty jsou v závěru uvedeny v 3D zobrazení prostřednictvím aplikace Microsoft Excel.
dc.format 58 s. (53 956 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject formální konceptuální analýza cs
dc.subject konceptuální svaz cs
dc.subject konceptuální škálování cs
dc.subject fuzzy logika cs
dc.subject mechanický zábranný systém cs
dc.subject prvky plášťové ochrany cs
dc.subject formal concept analysis en
dc.subject conceptual lattice en
dc.subject conceptual scaling en
dc.subject fuzzy logic en
dc.subject mechanical barrier system en
dc.subject peripheral intrusion detection en
dc.title Aplikace formální konceptuální analýzy na komponenty plášťové ochrany
dc.title.alternative The Application of Formal Concept Analysis on Protective Mantle Components
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis explores possibilities to use formal concept analysis when choosing higher level of peripheral intrusion detection features' endurance of mechanical barrier systems. The theoretical part analyses formal concept analysis, fuzzy sets and a brief introduction to integrated safety systems vocabulary including mechanical barrier systems, and peripheral intrusion detection systems classification. The practical part focuses on Concept Explorer software application and its use for selected features of mechanical systems' peripheral intrusion detection available on the market. The gained data are presented and visualized in 3D by means of Microsoft Excel application at the end of the thesis.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46793
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
černý_2017_dp.pdf 4.404Mb PDF View/Open None
černý_2017_op.doc 288Kb Unknown View/Open None
černý_2017_vp.doc 296Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account