Bezpečnostní kontrola osob a zavazadel na letištích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnostní kontrola osob a zavazadel na letištích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav
dc.contributor.author Pavlíčková, Klára
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:02Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40837
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na současný průběh bezpečnostní kontroly cestujících a použití techniky, která tento proces doprovází. Popisuje stávající stav a problematiku bezpečnostní kontroly se kterými se setkáváme během procesu bezpečnostního odbavení. V části teoretické jsou zahrnuty celkové procesy kontroly včetně lidského faktoru a také bližší seznámení s technikou, která je využívána k detekci zakázaných látek a předmětů, kde lidský faktor selhává. V části praktické je provedena analýza současné problematiky bezpečnostní kontroly z pohledu cestujícího a návrh nových možností bezpečnostní kontroly. Cílem práce je seznámit čtenáře se současným procesem bezpečnostní kontroly a podrobněji popsat využití technických prostředků, které jsou k procesu kontroly využívány. Navrhnout nové metody kontrol a zvýšit bezpečnost a pohodlí cestujících, kteří využívají leteckou přepravu.
dc.format 55 st. (9 531 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject bezpečnostní kontroly cs
dc.subject rentgeny cs
dc.subject detektory cs
dc.subject zakázané látky cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject process en
dc.subject safety en
dc.subject security controls en
dc.subject X-rays en
dc.subject detectors en
dc.subject prohibited substances en
dc.subject terrorism en
dc.title Bezpečnostní kontrola osob a zavazadel na letištích
dc.title.alternative Passenger and Luggage Security Checks at Airports
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drga, Rudolf
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the current course of security control of the passengers and the use of the technique that accompanies this process. It is describing the current state and issue of security control that we encounter during the process of security clearance. In the theoretical part, there are included the overall control processes, including the human factor and also a closer look at the technique, which is used to detect prohibited substances and objects where the human factor fails. In the practical part there is performed an analysis of the current issue of security control from the perspective of the passenger and a proposes of the new possibilities of safety check. The aim of the thesis is to introduce the reader to the current process of security control and to describe in detail the means of security technique, which are used for the process of control. Design new control methods and increase the safety and comfort of passengers using the air transport.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46796
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-29
local.subject letiště cs
local.subject airports en


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíčková_2017_dp.pdf 3.224Mb PDF View/Open None
pavlíčková_2017_op.doc 287Kb Unknown View/Open None
pavlíčková_2017_vp.doc 293.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account