Biometrický snímač geometrie lidské ruky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biometrický snímač geometrie lidské ruky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author Harašta, Radek
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:03Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:03Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40841
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá biometrií lidské ruky. V teoretické části práce je uveden obecný přehled o biometrii, o nejběžněji zkoumaných biometrických charakteristikách a důležitých biometrických pojmech. Popsána je zde také skladba ruky a do větší hloubky probrána biometrická charakteristika její geometrie. Praktická část se zabývá analýzou současných biometrických zařízení a porovnáním jejich výhod a nevýhod. Laboratorní práce se zaměřuje na návrh postupu při měření geometrie ruky, následnou verifikaci a budoucí odhad biometrických systémů.
dc.format 70
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biometrie cs
dc.subject biometrické metody cs
dc.subject geometrie ruky cs
dc.subject snímače geometrie ruky cs
dc.subject biometry en
dc.subject biometric methods en
dc.subject hand geometry en
dc.subject hand geometry sensors en
dc.title Biometrický snímač geometrie lidské ruky
dc.title.alternative A Human Hand Biometric Geometry Scanner
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dealing with the biometry of a human hand. In the theoretical part there is described the basic knowledge of biometry, most commonly explored biometric characteristics and main biometric terms. There is also described the hand composition and biometric characteristics of its geometry. The practical part is dealing with an analysis of current biometric devices and with a comparison of its advantages and disadvantages. The laboratory part is focused on the sugesstion of procedure at hand measuring, verification and future estimation of biometric systems.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46801
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-29
local.subject ruka cs
local.subject hand en


Files in this item

Files Size Format View Description
harašta_2017_dp.pdf 4.452Mb PDF View/Open None
harašta_2017_op.doc 287Kb Unknown View/Open None
harašta_2017_vp.doc 293.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account