Analýza bakteriální translokace v jaterní tkáni laboratorního biologického materiálu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza bakteriální translokace v jaterní tkáni laboratorního biologického materiálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Burdíková, Dominika
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40847
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání mikroorganismů uvnitř jaterní oblasti laborator-ního biologického materiálu se zaměřením na identifikaci aerobních a anaerobních bakterií. Matematickým vyjádřením bude provedena analýza výše uvedené mikroflóry a její vliv na změnu tělesné teploty v procesu smrti biologického materiálu. Z výsledků identifikace bak-terií se následně určí druh mikroorganismů, který se nejvíce podílí na bakteriální translokaci uvnitř i na povrchu jaterní tkáně. Verifikací a validací získaných hodnot práce vyústí k od-bornému závěru v oblasti vlivu bakteriální translokace vyšetřované oblasti laboratorního materiálu po úmrtí. Výsledkem uvedeného zkoumání je ověření metody stanovení doby úmrtí a jeho následné využití v oblasti forenzní kriminalistiky.
dc.format 49 s. (62 232 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakterie cs
dc.subject forenzní kriminalistika cs
dc.subject játra cs
dc.subject bakteriální translokace cs
dc.subject algor mortis cs
dc.subject bacteria en
dc.subject forensic criminalistics en
dc.subject liver en
dc.subject bacterial translocation en
dc.subject Algor Mortis en
dc.title Analýza bakteriální translokace v jaterní tkáni laboratorního biologického materiálu
dc.title.alternative An Analysis of Bacterial Translocation in Laboratory Biological Liver Tissue Material
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromada, Martin
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor work is focused on exploring microorganisms inside the liver in laboratory biolo-gical material focusing on the identification of aerobic and anaerobic bacteria in the studied area. Mathematical formulation will analyze the aforementioned microflora and its influence on changes in body temperature in the death process biological material. The results identify the bacteria is then determined by the type of bacteria that contributes most to bacterial translocation inside and on the surface of liver tissue. Verification and validation of the va-lues obtained work leads to professional conclusion on the impact of bacterial translocation investigated in laboratory material. The result of this examination will verify the method of determining the time of death and its subsequent use in forensic criminalistics.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46809
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-29


Files in this item

Files Size Format View Description
burdíková_2017_dp.pdf 3.200Mb PDF View/Open None
burdíková_2017_op.doc 288Kb Unknown View/Open None
burdíková_2017_vp.pdf 104.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account