Výběr a posouzení technických parametrů CCTV kamer

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výběr a posouzení technických parametrů CCTV kamer

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Prachař, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40848
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat a prakticky ověřit postupy výběru bezpečnostních kamer definovaný normou ČSN EN 62676-4. V teoretické části se práce věnuje rozboru normy, výběru kamer a stanovuje postupy jednotlivých zkoušek. Praktická část bakalářské práce se věnuje výběru konkrétních modelů kamer, vlivu vybraných technických parametrů na volbu typu kamery a popisu průběhu vlastního testování dle ČSN EN 62676-4. V závěru praktické části je zhodnocena náročnost použité metodiky, její přínos pro proces výběru bezpečnostních kamer a je posouzena praktická aplikovatelnost jednotlivých metod.
dc.format 85 s. (104 867 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ČSN EN 62676-4 cs
dc.subject bezpečnostní kamera cs
dc.subject dohledový videosystém cs
dc.subject rozlišovací schopnost cs
dc.subject identifikace osob cs
dc.subject CSN EN 62676-4 en
dc.subject Security camera en
dc.subject VSS Video Surveillance System en
dc.subject Resolution en
dc.subject Sensitivity en
dc.subject Level of Identification en
dc.title Výběr a posouzení technických parametrů CCTV kamer
dc.title.alternative The Selection and Evaluation of CCTV Camera Technical Parameters
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis aims to select and evaluate the selection procedures of security cameras defined by ČSN EN 62676-4. In the theoretical part, the thesis deals with the analysis of the norm, the selection of cameras and sets out the procedures of individual tests. The practical part of the bachelor's thesis deals with the selection of specific camera models, the influence of selected technical parameters on the choice of the camera type and the process of testing according to ČSN EN 62676-4 norm. At the end of the practical part is evaluated the applicability of the methodology, its contribution to the security cameras selection process and the practical applicability of the individual methods.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46810
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
prachař_2017_dp.pdf 9.675Mb PDF View/Open None
prachař_2017_op.doc 287.5Kb Unknown View/Open None
prachař_2017_vp.doc 294Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account