Copingové strategie u pedagogických pracovníků na základních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Copingové strategie u pedagogických pracovníků na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavková, Veronika
dc.contributor.author Barbíriková, Marika
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40851
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu a copingových strategií v profesi pedagogického pracovníka. První část teoretické části práce objasňuje pojmy stres, stresor, druhy a příznaky stresu a copingové strategie z obecného hlediska. Druhá část se zabývá problematikou stresu z hlediska pedagogické profese. Praktická část práce je zaměřená na zjištění a porovnání volby copingových strategií u pedagogických pracovníků základních škol.
dc.format 70
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject copingové strategie cs
dc.subject pedagogický pracovník cs
dc.subject dotazník SVF 78 cs
dc.subject stress en
dc.subject coping strategies en
dc.subject pedagogical worker en
dc.subject SVF 78 questionnaire en
dc.title Copingové strategie u pedagogických pracovníků na základních školách
dc.title.alternative Coping Strategies among Teachers in Primary Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolková, Monika
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with problems of stress and coping strategies in the profession of pedagogical worker. The first part of the theoretical part explains the concepts of stress, stressor, types and symptoms of stress and coping strategies from a general point of view. The second part deals with the issue of stress from the point of view of pedagogical profession. The practical part of the thesis is focused on finding and comparing the choices of coping strategies among pedagogical staff of elementary schools.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46815
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-15
local.subject školství cs
local.subject základní školy cs
local.subject zvládání stresu cs
local.subject psychická zátěž cs
local.subject stresory (faktory stresu) cs
local.subject education en
local.subject elementary schools en
local.subject stress management en
local.subject mental strain en
local.subject stress factors en


Files in this item

Files Size Format View Description
barbíriková_2017_dp.pdf 2.163Mb PDF View/Open None
barbíriková_2017_op.pdf 164.8Kb PDF View/Open None
barbíriková_2017_vp.pdf 309.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account