Moderní bezpilotní prostředky logistiky a kybernetický prostor jejich bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Moderní bezpilotní prostředky logistiky a kybernetický prostor jejich bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Jiří
dc.contributor.author Barčák, Petr
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:04Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40852
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce jsou bezpilotní prostředky logistiky a jejich využití pro práci strážníka městské policie jako organizační složky města. V práci se zabývám směřo-váním možného vývoje Městské policie Vsetín, z výchozího stavu na úroveň, která by službu občanům a městu zjednodušila, a to pořízením, zařazením do výkonu služby a vyu-žíváním bezpilotních letadel, obecně nazývaných drony. Cílem je objasnit, co to drony jsou, dále pak jejich dělení podle různých kritérií, je popsána platná legislativa a možnosti použití bezpilotních prostředků obecně, a v praktické části i konkrétně pro město Vsetín. Zejména se zaměřuji na to, jak lze drony využít v každodenní praxi strážníka městské policie.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dron cs
dc.subject bezpilotní prostředek cs
dc.subject využití dronů cs
dc.subject monitorování cs
dc.subject drone en
dc.subject pilotless vehicle en
dc.subject drones usage en
dc.subject monitoring en
dc.title Moderní bezpilotní prostředky logistiky a kybernetický prostor jejich bezpečnosti
dc.title.alternative Modern Logistics' Unmanned Air Vehicles and Cyberspace of their Cybersecurity
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis are the unmanned logistics means and their use for the work of a municipal police officer as an organizational component of municipalities. The thesis addresses the possible development of the Municipal Police of Vsetín, starting from the initial point to a level that would simplify the service to the citizens and the city, by purchasing, inclusion into service and using of pilotless aircraft, generally called drones. The aim is to clarify what the drones are, and how to divide them according to various cri-teria, map the valid legislation and the possibilities of using pilotless means of transport in general, in the practical part also specifically for the city of Vsetín. In particular, I focus on how the drones can be used in the day-to-day practice of a municipal police officer.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46816
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
barčák_2017_dp.pdf 3.943Mb PDF View/Open None
barčák_2017_op.pdf 165.5Kb PDF View/Open None
barčák_2017_vp.pdf 165.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account