Práce s jedincem v krizi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Práce s jedincem v krizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavková, Veronika
dc.contributor.author Beznosková, Petra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40857
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zkoumáním, jak postupovat a s čím se může především krizový intervent setkat, při práci s jedincem v krizi. V této práci se můžeme seznámit s teoretickými poznatky, jako jsou například pojmy spojené se zkoumanou problematikou. V praktické části bakalářské práce jsem se soustředila především na oblast krizové intervence a na základě dotazníkového šetření jsem provedla výzkum, který jsem poté zpracovala kvantitativní metodou. Výstupem dotazníkového šetření byli odpovědi na výzkumné otázky.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krize cs
dc.subject typologie krizí cs
dc.subject pomoc v krizi cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject formy krizové intervence cs
dc.subject pracovníci krizové intervence cs
dc.subject Crisis en
dc.subject Typology of Crisis en
dc.subject Help in Crisis en
dc.subject Crisis Intervention en
dc.subject Forms of Crisis Intervention en
dc.subject Crisis Intervention workers en
dc.title Práce s jedincem v krizi
dc.title.alternative Employment with Individuals in Crisis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hoke, Eva
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the investigation of how to proceed and what the crisis intervention can especially meet when working with a person in crisis. In this work, we can get acquainted with theoretical knowledge, such as concepts related to the subject. In the practical part of the bachelor thesis I focused mainly on the area of crisis intervention and on the basis of the questionnaire survey I conducted a research, which I then elaborated by a quantitative method. The output of the questionnaire survey was the answer to research questions.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46821
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
beznosková_2017_dp.pdf 3.301Mb PDF View/Open None
beznosková_2017_op.pdf 166.8Kb PDF View/Open None
beznosková_2017_vp.pdf 303.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account