Rizika hašení požárů v uzavřených prostorech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rizika hašení požárů v uzavřených prostorech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Bořecký, Jan
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40858
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice rizik vznikajících při hašení požárů v uzavřených prostorech. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První, teoretická část, je zaměřena na rešerši problematiky. Obsahuje základní pojmy a poskytuje úvod do problematiky hašení požárů v uzavřených prostorech. V praktické části jsou pomocí metody What if? identifikována rizika, která jsou následně pomocí metody Matice rizik analyzována. V praktické části jsou také uvedeny návrhy opatření, která by měla vést ke snížení identifikovaných rizik při hašení požárů v uzavřených prostorech.
dc.format 52 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hašení cs
dc.subject požár cs
dc.subject prostor cs
dc.subject riziko cs
dc.subject uzavřený cs
dc.subject enclosed space en
dc.subject extinguishing en
dc.subject fire en
dc.subject risks en
dc.title Rizika hašení požárů v uzavřených prostorech
dc.title.alternative The Risk of Extinguishing Fire in Enclosed Areas
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pekaj, Robert
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with risks which can come of during fire-extinguishing in enclosed spaces. The thesis is devided into two parts, theoretical and practical one. The first part gives an overview about the topic in gerenal. It contains the basic terms and provides the introduction into the issue of fire-extinguishing in enclosed spaces. In the practical part is used the method "What if?" to identify the risks and these risks are then analysed by the method "Risk matrix". This second part also suggests precautions which should reduce all the identified risks during the fire-extinguishing in enclosed spaces.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46822
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
bořecký_2017_dp.pdf 2.399Mb PDF View/Open None
bořecký_2017_op.pdf 213.2Kb PDF View/Open None
bořecký_2017_vp.pdf 233.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account