Řešení evakuace u vybraného domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení evakuace u vybraného domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Burešová, Soňa
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40859
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o řešení problematiky spojené s evakuací osob z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v důsledku ohrožení mimořádnou událostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje evakuaci osob obecným způsobem, její začlenění v platných právních normách ČR, kategorizací mimořádných událostí a možnostmi dělení evakuace. V praktické části mé práce je uveden popis a analýza současné požární bezpečnosti u vybraného objektu spolu s návrhy a doporučeními pro zkvalitnění evakuačních postupů.
dc.format 70 s., 5s. (81 895 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evakuace cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject domov se zvláštním režimem cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject požár cs
dc.subject únikové cesty cs
dc.subject evacuation en
dc.subject House for Pensionrs en
dc.subject House with Special Regime en
dc.subject extraordinary event en
dc.subject fire en
dc.subject escape route en
dc.title Řešení evakuace u vybraného domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
dc.title.alternative Evacuation Solution for Particular House for Pensioners and House with Special Regime
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated My Bachelors thesis deals with the issues of emergency evacuation for people in Houses for Pensioners and Houses with Special Regime, caused by an extraordinary event. The work consists of theoretical and practical part. The theory describes an evacuation of people in general, its integration in applicable legal standards of The Czech Republic, categorization of extraordinary events and the possibilities of various evacuations. Analitical part of my work portrays and analyses current fire safety and, moreover, suggestions and precautions for improving of evacuation plans.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46823
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
burešová_2017_dp.pdf 4.958Mb PDF View/Open None
burešová_2017_op.pdf 166.9Kb PDF View/Open None
burešová_2017_vp.pdf 191.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account