Sexuální kriminalita

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sexuální kriminalita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Bačová, Alexandra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:05Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40860
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o sexuální kriminalitě. Teoretické část specifikuje historii sexuální kriminality, definuje trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, jejich skutkové podstaty, příčiny a předcházení jejich páchání, popisuje roli pachatele a oběti, rizika související se sexuální kriminalitou a právní úpravu, která je se sexuální kriminalitou spjatá. Praktická část diplomové práce analyzuje individuální názory a postoje respondentů a psychiatrického odborníka na sexuální kriminalitu v České republice a zjišťuje míru povědomí společnosti o sexuální kriminalitě. Tato část je doplněna o porovnání jednotlivých výsledků výzkumu a o možné návrhy na opatření, které by mohli směřovat nejen k obohacení informovanosti občanů o problematice a prevenci sexuální kriminality, ale také k možným postupům využitelným ke snížení výskytu sexuální kriminality
dc.format 83 s. (113 981 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sex cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject delikt cs
dc.subject deviace cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject sex en
dc.subject crime en
dc.subject offender en
dc.subject victim en
dc.subject offense en
dc.subject deviation en
dc.subject crime en
dc.title Sexuální kriminalita
dc.title.alternative Sexual Criminality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with sexual criminality. The theoretical section specifies the history of sexual criminality. It also defines crimes against human dignity in the sexual field, facts of these crimes, causes and preventiv. In the theoretical part we also describe the role of the perpetrator and the victim, the risks related to sexual criminality and the legal regulation that is related to sexual criminality. The practical section analyzes individual opinions and attitudes of respondents and the attitude of psychiatrist on sexual criminality in the Czech Republic. This section identifies the level of society's awareness of sexual criminality and it is also complemented by a comparison of individual research results and possible suggestions for action that could be aimed not only at enhancing citizens' awareness of the issue and prevention of sexual criminality, but also on possible practices that can be used to reduce the incidence of sexual criminality.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46825
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-12
local.subject sexuální trestné činy cs
local.subject sexuální delikventi cs
local.subject sex crimes en
local.subject sexual delinquents en


Files in this item

Files Size Format View Description
bačová_2017_dp.pdf 2.866Mb PDF View/Open None
bačová_2017_op.pdf 45.05Kb PDF View/Open None
bačová_2017_vp.doc 295Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account