Psychologická analýza projevů násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychologická analýza projevů násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Baumrukrová, Radka
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:06Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:06Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40863
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vymezením otázek spojených s psychologickou analýzou projevů násilí se zaměřením na projevy násilí na pracovišti, kterými jsou mobbing a bossing. Cílem diplomové práce je analýza podstaty a projevů násilí, včetně agrese, manipulace, vnitřních a interpersonálních konfliktů; vymezení psychologických prostředků a metod k identifikaci, řešení a likvidaci následků násilného jednání, popis obranných strategií. Praktická část je realizována pomocí dotazníkového šetření, kde jsou zkoumány konkrétní projevy násilí na pracovišti a způsoby reakce obětí na tyto situace. Data jsou statisticky vyhodnocena a zpracována do grafů a tabulek. Práce je zakončena návrhem obranných strategií a doporučeními pro praxi.
dc.format 105 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject násilí cs
dc.subject agrese cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject stres cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject násilí na pracovišti cs
dc.subject psychologická analýza cs
dc.subject psychologické prostředky cs
dc.subject psychologické metody cs
dc.subject obranné strategie cs
dc.subject violence en
dc.subject aggression en
dc.subject manipulation en
dc.subject stress en
dc.subject conflict en
dc.subject workplace en
dc.subject violence at workplace en
dc.subject psychological analysis en
dc.subject psychological means en
dc.subject psychological methods en
dc.subject defence strategies en
dc.title Psychologická analýza projevů násilí
dc.title.alternative A Psychological Analysis of Expressions of Violence
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with definition of issues related to psychological analysis of violence, focusing on the manifestation of violence at the workplace, which are mobbing and bossing. The aim of the thesis is to analyse essence and manifestation of violence, including aggression, manipulation, internal and interpersonal conflicts. Definition of psychological means and methods for identification, solution and elimination of violent behavior, description of defense strategies. The practical part is realized through a questionnare survey, which examines concrete manifestatiton of violence at the workplace and ways of responding victims to these situations. The data are statistically evaluated and processed into charts and tables. The thesis is completed with a proposal of defensive strategies and reccomendations for a practice.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46828
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
baumrukrová_2017_dp.pdf 3.399Mb PDF View/Open None
baumrukrová_2017_op.pdf 51.51Kb PDF View/Open None
baumrukrová_2017_vp.doc 295.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account