Specifika obranné střelby v rámci osobní ochrany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika obranné střelby v rámci osobní ochrany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapková, Dora
dc.contributor.author Dědek, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:06Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:06Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40869
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je seznámit se specifikami obranné střelby v rámci osobní ochrany. Tato práce navazuje na bakalářskou práci a je zaměřena na jednu konkrétní pozici v průmyslu komerční bezpečnosti. V teoretické části je uvedena nezbytná terminologie, právní prostředí a hlavní charakteristika profese osobního strážce. V praktické části je vytvořen harmonogram dne klienta a na modelových situacích budou ukázána specifika obranné střelby z pohledu tasení, krytí, speciálního oblečení osobního strážce apod. Vše bude vhodně doplněno fotodokumentací.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obranná střelba cs
dc.subject osobní obrana cs
dc.subject osobní strážce cs
dc.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
dc.subject tasení cs
dc.subject Defence shooting en
dc.subject personal defence en
dc.subject bodyguard en
dc.subject commercial security industry en
dc.title Specifika obranné střelby v rámci osobní ochrany
dc.title.alternative The Specifics of Defensive Shooting in the Context of Personal Protection
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to get acquainted with the specifics of a defensive shooting in a personal protection. This thesis is based on the bachelor thesis and focuses on one particular position in the commercial security industry. In the theoretical part is presented the necessary terminology, the legal environment and the main characteristic of the profession of a bodyguard. In the practical part is an example of the schedule of the client's day. In the model situations is shown the specifics of the defensive shooting in terms of drawing, cover, special clothing of the bodyguard, etc. Also, the photo documentation is added.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46836
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
dědek_2017_dp.pdf 7.444Mb PDF View/Open None
dědek_2017_op.doc 261Kb Unknown View/Open None
dědek_2017_vp.doc 294.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account